Prof. Dr. Ali Rıza BÜYÜKUSLU
Prof. Dr. Ali Rıza BÜYÜKUSLU
Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü
Yazarın Makaleleri
Dijitalleşme ve ortak yaşam (simbiyoz) ekonomisine geçiş
Simbiyoz kavramı canlılar arasında birbirinden beslenen veya birbirileri arasında yaşamsal ortak alan yada ilişki oluşturma anlamına gelmektedir. Simbiyoz kavramı son yıllarda endüstriyel simbiyoz olarak karşımıza çıkmaktadır. Başka bir...
Teknolojik inovasyon, değişen çalışma hayatı ve sosyal yaşam
Dijital dönüşüm ve teknolojik inovasyon sadece ekonomiyi ve üretim ilişkilerini derinden etkilemekle kalmamış, aynı zamanda çalışma hayatı ve sosyal yaşamı köklü bir biçimde değişime tabi tutmuştur. İkinci Dünya Savaşı, Keynesyen...
Robotik, yapay zekâ ve akıllı dijital dönüşüm sistemleri
Dijital teknolojilerdeki gelişmelerin birçoğu insan ve insan merkezli yaklaşımlar sonucunda ortaya çıkmaktadır. Sonuçta her yıkıcı ya da sarsıcı inovasyon veya icat insanlığa hizmet etmekte ve hayatı kolaylaştırmaktadır (Savunma sanayinin...
Büyük Veri (Big Data)
Dijital dönüşüm ve dijital teknoloji tabanlı sermaye birikimi, kalkınma ve büyüme paradigmasının en önemli saç ayaklarından birisi de Büyük Veri (Bıg Data) bilimi ve yeni ekonomik düzendeki yükselen değeridir. Veri madenciliği yapan ya...
Yerli ve milli teknoloji üretimine geçiş
Bir ülkenin teknolojide dışa bağımlılığından kurtulması için dışarıdan teknoloji satın alma ya da transfer yapma yerine, başkasının ürettiği ya da geliştirdiği teknolojiyi kullanan ülke durumundan teknolojisini kendi üreten ülke modeline...
 Yeni bir teknoloji devrimi “blockchain”
Son yıllarda gündemimizi meşgul eden yeni dahice buluşlardan birisinin adı da 'blockchain” teknolojisidir. Dijital ortamda elde edilen verilerin dağıtımı ile ilgili blockchain esas itibariyle bir nevi yeni bir 'internet mucizesinin”...
Zekâ devrimi
Dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 devriminin en önemli çıktısı, içinde bulunduğumuz 'Bilim ve Dijital Teknoloji çağında” yaşadığımız 'Zekâ Devrimi”dir. Zekâ Devrimi'ne neden olan en önemli faktörler, makine öğrenmesi...
TOPLUM 5.0 (SOCİETY 5.0)
Dijital Dönüşüm Çağı'nın yeni bir akıllı toplum felsefesi ve projesine ihtiyaç olduğunu düşünen Japonya, Toplum 5.0 felsefesini bizzat Japonya Başbakanı Shinzo Abe tarafından tanıtmıştır. Toplum 5.0 felsefesi kapsamında yeni bir...
ENDÜSTRİ 4.0 VE TOPLUM 5.0
Endüstri 4.0 üretimin dijital tabanlı transformasyonu olarak tanımlanabilir. Toplum 5.0 ise ekonomi ve sosyal yapının dijital bazlı dönüşümü olarak kavramsallaştırılabilir. Toplum 5.0 üretim dışındaki sosyal, toplumsal ve insani gelişime...
DİJİTAL KAPİTALİZM: DİJİTAL (DİJİTAL TEKNOLOJİ) DEVRİM, VERİ ( BÜYÜK VERİ) DEVRİMİ VE BİLİŞİM (ENFORMASYON VE İLETİŞİM-BİLGİSAYAR, İNTERNET) DEVRİMİ-5
Dijital dönüşüm veya dijitalleşme akıllı makinelerin bize sağladığı büyük veriyi daha iyi hizmet veya ürüne dönüştürme sürecidir. Şu an insanlığa inanılmaz gelen bu gelişmeler çok yakında gerçek olacak ve yapay zekâ ve robot teknolojileri...
DİJİTAL KAPİTALİZM: DİJİTAL (DİJİTAL TEKNOLOJİ) DEVRİM, VERİ ( BÜYÜK VERİ) DEVRİMİ VE BİLİŞİM (ENFORMASYON VE İLETİŞİM-BİLGİSAYAR, İNTERNET) DEVRİMİ-4
Akıllı makineler birçok gelişmiş ülkede insan istihdamını tehdit eder boyuta gelmiştir. Almanya'da kargo şirketleri için 150 kilo yük taşıyan 'robot postacılar ya da kargo elemanı robotlar” üretilmiş ve işe başlatılmışlardır....
DİJİTAL KAPİTALİZM: DİJİTAL (DİJİTAL TEKNOLOJİ) DEVRİM, VERİ ( BÜYÜK VERİ) DEVRİMİ VE BİLİŞİM (ENFORMASYON VE İLETİŞİM-BİLGİSAYAR, İNTERNET) DEVRİMİ-3
Makinenin öğrenmesi demek hiç kuşkusuz ki insanın makineye deneyimlerini aktarması ve öğretmesi demektir. Gelecekte belki 'siborg bilim” yüzünden insansı yaratıklar ve makineler ortalıkta dolaşacaklardır.  Sürücüsüz bir araba...
DİJİTAL KAPİTALİZM: DİJİTAL (DİJİTAL TEKNOLOJİ) DEVRİM, VERİ ( BÜYÜK VERİ) DEVRİMİ VE BİLİŞİM (ENFORMASYON VE İLETİŞİM-BİLGİSAYAR, İNTERNET) DEVRİMİ-2
ABD kökenli PWC danışmanlık firmasının 2017 raporuna göre, 2030 yılına gelindiğinde ABD'deki işlerin yaklaşık yüzde 38'i robotlar tarafından yapılacak, aynı raporda bu oran İngiltere için yüzde 30, Almanya için yüzde 35 ve...
DİJİTAL (DİJİTAL TEKNOLOJİ) DEVRİM, VERİ ( BÜYÜK VERİ) DEVRİMİ VE BİLİŞİM (ENFORMASYON VE İLETİŞİM-BİLGİSAYAR, İNTERNET) DEVRİMİ - 1
Dijital dönüşümü tetikleyen en önemli unsur bilim ve teknoloji alanında gerçekleşen baş döndürücü devrimdir. Esas itibariyle Batı dünyasında bilim Descartes'in felsefesi, Bacon'ın bilimsel metodolojisi ve Newton'nın fiziği...
ENDÜSTRİ 4.0 VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇAĞI
18. yüzyılın son çeyreğinde buhar makinesinin icadı ile başlayan makineleşme süreci, o dönem için endüstri devriminin başlangıcı kabul edilir. Bu durum Endüstri 1.0 olarak tanımlanmaktadır. 20. yüzyılın başlarında yaşanan en büyük...
KÜRESEL EKONOMİK VE SOSYAL SORUNLAR: EŞİTSİZLİK, DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE ENDÜSTRİYEL TRANSFORMASYON (ENDÜSTRİ 4.0)
Global kriz, üç kutuplu dünya ekonomisi durgun (gelişmiş ülkeler), yavaş büyüyen (gelişmekte olan ülkeler) ve hızlı büyüyen  (yeni gelişen ekonomiler)  ve Türk ekonomisine etkileri derin bir tahlile tabi tutulduğunda iki temel...
TÜRKİYE’NİN ORTA GELİR TUZAĞI VE YENİ ORTA SINIF İHTİYACI
Türkiye'de esas itibariyle Rahmetli Turgut Özal ile başlayan orta direk tanımlaması vasıtasıyla 'tabakalaştırılan” söz konusu sosyal yapı, orta sınıf olarak kabul görmüştür. Türkiye'nin sanayileşmesi, hizmet, bilgi ve...
İş yaşamını derinden etkileyen teknolojiler ve yeni dijital teknoloji felsefesi inşası
Son yıllarda iş hayatını etkisi altına alan hatta toplumsal yaşamı dönüştüren ve öne çıkan teknolojiler: Akıllı telefonlar, akıllı saatler Drone teknolojisi Oyun konsolları Giyilebilir elektronik teknoloji ve giyilebilir cihazlar Veri depolama...
Dünya geleneksel üretim ilişkilerinden “dijital kapitalizm” e geçiyor
Yeni dünya düzeni, inovasyon ve dijital teknoloji tabanlı yeni bir kalkınma ve gelişim modelini öngörmektedir. İnovasyona, ileri teknolojiye ve girişimciliğe dayalı bu dönüşüm, konvansiyonel üretim ilişkilerini derinden etkilemektedir. Yeni...
BÜYÜME VE KALKINMA İÇİN ÜCRET DÜZEYLERİ YÜKSELMELİ
Bugün itibariyle Türkiye için en büyük risk, mevcut milli gelir düzeyini yukarılara çıkartacak politik ve ekonomik önlemleri bir türlü hayata geçiremememizdir. Arz cephesinin üretim reformları ile teşvik edilmesi, piyasayı canlandırmaya...
VERİ MADENCİLİĞİ (DATA MİNİNG)
Dijital teknolojilerin inanılması güç ve baş döndürücü yükselişinin ve aynı zamanda ekonomiyi ve toplumsal dokuyu derinden etkilemesinin ortaya çıkardığı global dünyanın en önemli gündem maddelerinden biriside ‘VERİ MADENCİLİĞİ'...
DİJİTAL EKONOMİYE GEÇİŞ VE TÜRKİYE BİLİŞİM VADİSİ’NİN YÜKSELİŞİ
Üretim modellerinin dijital teknoloji tabanlı gelişiminin en somut sonuçlarından birisi de hiç kuşkusuz ki yeni dijital tabanlı sektörel ve ekonomik dönüşüm ve aynı zamanda dijital inovatif ürünlerin, nitelikli insan gücü istihdam eden işgücü...
YENİ BİLİM IŞIĞINDA AR-GE, İNOVASYON VE TEKNOLOJİ TABANLI ENDÜSTRİYEL ÜRETİMİ ANLAMAK
Son yıllarda tüm dünyada hükümetlerin, iş dünyasının, üniversitelerin, girişimcilerin ve çalışanların en çok odaklandığı konu inovasyon ve teknoloji konularında mesafe almak, nasıl yapıldığını öğrenmek ve bunun için uygun altyapı...
DİJİTAL TEKNOLOJİ TABANLI YENİ ÜRETİM MODELİ=AKILLI ÜRETİM, AKILLI FABRİKA, AKILLI MAKİNE, AKILLI İNSAN
Hiç kuşkusuz ki dünya buharlı makinenin icadı ile endüstri devrimini tetikleyecek üretim alt yapısına kavuştu. Söz konusu endüstriyel gelişim elektriğin makinelerde kullanımı ile bu bütünleşme seri üretime (mass production) geçilmesi...