Prof. Dr. Ali Rıza BÜYÜKUSLU
Prof. Dr. Ali Rıza BÜYÜKUSLU
Yıldız Teknik Üniversitesi
Yazarın Makaleleri
Zekâ devrimi
Dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 devriminin en önemli çıktısı, içinde bulunduğumuz 'Bilim ve Dijital Teknoloji çağında” yaşadığımız 'Zekâ Devrimi”dir. Zekâ Devrimi'ne neden olan en önemli faktörler, makine öğrenmesi...
TOPLUM 5.0 (SOCİETY 5.0)
Dijital Dönüşüm Çağı'nın yeni bir akıllı toplum felsefesi ve projesine ihtiyaç olduğunu düşünen Japonya, Toplum 5.0 felsefesini bizzat Japonya Başbakanı Shinzo Abe tarafından tanıtmıştır. Toplum 5.0 felsefesi kapsamında yeni bir...
ENDÜSTRİ 4.0 VE TOPLUM 5.0
Endüstri 4.0 üretimin dijital tabanlı transformasyonu olarak tanımlanabilir. Toplum 5.0 ise ekonomi ve sosyal yapının dijital bazlı dönüşümü olarak kavramsallaştırılabilir. Toplum 5.0 üretim dışındaki sosyal, toplumsal ve insani gelişime...
DİJİTAL KAPİTALİZM: DİJİTAL (DİJİTAL TEKNOLOJİ) DEVRİM, VERİ ( BÜYÜK VERİ) DEVRİMİ VE BİLİŞİM (ENFORMASYON VE İLETİŞİM-BİLGİSAYAR, İNTERNET) DEVRİMİ-5
Dijital dönüşüm veya dijitalleşme akıllı makinelerin bize sağladığı büyük veriyi daha iyi hizmet veya ürüne dönüştürme sürecidir. Şu an insanlığa inanılmaz gelen bu gelişmeler çok yakında gerçek olacak ve yapay zekâ ve robot teknolojileri...
DİJİTAL KAPİTALİZM: DİJİTAL (DİJİTAL TEKNOLOJİ) DEVRİM, VERİ ( BÜYÜK VERİ) DEVRİMİ VE BİLİŞİM (ENFORMASYON VE İLETİŞİM-BİLGİSAYAR, İNTERNET) DEVRİMİ-4
Akıllı makineler birçok gelişmiş ülkede insan istihdamını tehdit eder boyuta gelmiştir. Almanya'da kargo şirketleri için 150 kilo yük taşıyan 'robot postacılar ya da kargo elemanı robotlar” üretilmiş ve işe başlatılmışlardır....
DİJİTAL KAPİTALİZM: DİJİTAL (DİJİTAL TEKNOLOJİ) DEVRİM, VERİ ( BÜYÜK VERİ) DEVRİMİ VE BİLİŞİM (ENFORMASYON VE İLETİŞİM-BİLGİSAYAR, İNTERNET) DEVRİMİ-3
Makinenin öğrenmesi demek hiç kuşkusuz ki insanın makineye deneyimlerini aktarması ve öğretmesi demektir. Gelecekte belki 'siborg bilim” yüzünden insansı yaratıklar ve makineler ortalıkta dolaşacaklardır.  Sürücüsüz bir araba...
DİJİTAL KAPİTALİZM: DİJİTAL (DİJİTAL TEKNOLOJİ) DEVRİM, VERİ ( BÜYÜK VERİ) DEVRİMİ VE BİLİŞİM (ENFORMASYON VE İLETİŞİM-BİLGİSAYAR, İNTERNET) DEVRİMİ-2
ABD kökenli PWC danışmanlık firmasının 2017 raporuna göre, 2030 yılına gelindiğinde ABD'deki işlerin yaklaşık yüzde 38'i robotlar tarafından yapılacak, aynı raporda bu oran İngiltere için yüzde 30, Almanya için yüzde 35 ve...
DİJİTAL (DİJİTAL TEKNOLOJİ) DEVRİM, VERİ ( BÜYÜK VERİ) DEVRİMİ VE BİLİŞİM (ENFORMASYON VE İLETİŞİM-BİLGİSAYAR, İNTERNET) DEVRİMİ - 1
Dijital dönüşümü tetikleyen en önemli unsur bilim ve teknoloji alanında gerçekleşen baş döndürücü devrimdir. Esas itibariyle Batı dünyasında bilim Descartes'in felsefesi, Bacon'ın bilimsel metodolojisi ve Newton'nın fiziği...
ENDÜSTRİ 4.0 VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇAĞI
18. yüzyılın son çeyreğinde buhar makinesinin icadı ile başlayan makineleşme süreci, o dönem için endüstri devriminin başlangıcı kabul edilir. Bu durum Endüstri 1.0 olarak tanımlanmaktadır. 20. yüzyılın başlarında yaşanan en büyük...
KÜRESEL EKONOMİK VE SOSYAL SORUNLAR: EŞİTSİZLİK, DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE ENDÜSTRİYEL TRANSFORMASYON (ENDÜSTRİ 4.0)
Global kriz, üç kutuplu dünya ekonomisi durgun (gelişmiş ülkeler), yavaş büyüyen (gelişmekte olan ülkeler) ve hızlı büyüyen  (yeni gelişen ekonomiler)  ve Türk ekonomisine etkileri derin bir tahlile tabi tutulduğunda iki temel...
TÜRKİYE’NİN ORTA GELİR TUZAĞI VE YENİ ORTA SINIF İHTİYACI
Türkiye'de esas itibariyle Rahmetli Turgut Özal ile başlayan orta direk tanımlaması vasıtasıyla 'tabakalaştırılan” söz konusu sosyal yapı, orta sınıf olarak kabul görmüştür. Türkiye'nin sanayileşmesi, hizmet, bilgi ve...
İş yaşamını derinden etkileyen teknolojiler ve yeni dijital teknoloji felsefesi inşası
Son yıllarda iş hayatını etkisi altına alan hatta toplumsal yaşamı dönüştüren ve öne çıkan teknolojiler: Akıllı telefonlar, akıllı saatler Drone teknolojisi Oyun konsolları Giyilebilir elektronik teknoloji ve giyilebilir cihazlar Veri depolama...
Dünya geleneksel üretim ilişkilerinden “dijital kapitalizm” e geçiyor
Yeni dünya düzeni, inovasyon ve dijital teknoloji tabanlı yeni bir kalkınma ve gelişim modelini öngörmektedir. İnovasyona, ileri teknolojiye ve girişimciliğe dayalı bu dönüşüm, konvansiyonel üretim ilişkilerini derinden etkilemektedir. Yeni...
BÜYÜME VE KALKINMA İÇİN ÜCRET DÜZEYLERİ YÜKSELMELİ
Bugün itibariyle Türkiye için en büyük risk, mevcut milli gelir düzeyini yukarılara çıkartacak politik ve ekonomik önlemleri bir türlü hayata geçiremememizdir. Arz cephesinin üretim reformları ile teşvik edilmesi, piyasayı canlandırmaya...
VERİ MADENCİLİĞİ (DATA MİNİNG)
Dijital teknolojilerin inanılması güç ve baş döndürücü yükselişinin ve aynı zamanda ekonomiyi ve toplumsal dokuyu derinden etkilemesinin ortaya çıkardığı global dünyanın en önemli gündem maddelerinden biriside ‘VERİ MADENCİLİĞİ'...
DİJİTAL EKONOMİYE GEÇİŞ VE TÜRKİYE BİLİŞİM VADİSİ’NİN YÜKSELİŞİ
Üretim modellerinin dijital teknoloji tabanlı gelişiminin en somut sonuçlarından birisi de hiç kuşkusuz ki yeni dijital tabanlı sektörel ve ekonomik dönüşüm ve aynı zamanda dijital inovatif ürünlerin, nitelikli insan gücü istihdam eden işgücü...
YENİ BİLİM IŞIĞINDA AR-GE, İNOVASYON VE TEKNOLOJİ TABANLI ENDÜSTRİYEL ÜRETİMİ ANLAMAK
Son yıllarda tüm dünyada hükümetlerin, iş dünyasının, üniversitelerin, girişimcilerin ve çalışanların en çok odaklandığı konu inovasyon ve teknoloji konularında mesafe almak, nasıl yapıldığını öğrenmek ve bunun için uygun altyapı...
DİJİTAL TEKNOLOJİ TABANLI YENİ ÜRETİM MODELİ=AKILLI ÜRETİM, AKILLI FABRİKA, AKILLI MAKİNE, AKILLI İNSAN
Hiç kuşkusuz ki dünya buharlı makinenin icadı ile endüstri devrimini tetikleyecek üretim alt yapısına kavuştu. Söz konusu endüstriyel gelişim elektriğin makinelerde kullanımı ile bu bütünleşme seri üretime (mass production) geçilmesi...
ÜRETİMİN DİJİTALLEŞMESİ VE MİLLİ İNOVASYON STRATEJİSİNİN İNŞASI
Küresel ekonomiye damgasını vuran ülkeler ve üretim merkezleri açısından bir analiz yaptığımız zaman ileri endüstriyel gelişim ve global ticarette aldıkları mesafenin yaptıkları teknolojik dijital devrim ve Ar-Ge tabanlı geliştirdikleri...
TEKNOLOJİ TABANLI ÜRETİMİN VE İHRACATIN ARTIRILMASINDA TEKNOPARKLARIN ROLÜ
Teknoparklar, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de en önemli gündem unsurlarından biridir. Özellikle devletimizin 2023 vizyonuna ulaşma sürecinde bilimi, Ar-Ge faaliyetlerini ve teknolojiyi yönetme sürecinde endüstriye ve üniversitelere...
TÜRKİYE’NİN BİLİŞİM VADİSİ (TBV)
1. TBV nedir? TBV, sadece fiziki binaları olan ve teknoloji altyapısı güçlü, teknoloji geliştirme bölgesinden ibaret değildir. MBV aynı zamanda yenilikçi ve teknoloji tabanlı kalkınma ve büyümenin benimsendiği yeni bir düşünce ve felsefenin...
ÜRETİM REFORM PAKETİ
Üretim Reform Paketi incelendiğinde, hedefin yerli (milli), yeşil (çevre dostu) ve yenilikçi (inovatif) yaklaşımın esas itibariyle inovasyon, Ar-Ge ve teknoloji odaklı gelişimin ve büyümenin tüm üretim sektörlerinde yaygınlaştırılmasını...
ŞİRKETLERDE AÇIK VE KULLANICI (TÜKETİCİ) İNOVASYONUNA GEÇİŞ
Açık inovasyon, bir şirkette inovatif fikirlerin özgürce dolaşıma girdiği bir değişim sürecini ifade eder. Firmaları dış dünya ile iletişim kurmaya zorlayan bu kavram, özellikle rekabetçi piyasalarda çok fazla ön plana çıkıyor. Açık...
ENDÜSTRİ 4.0: YENİ BİR SANAYİ DEVRİMİ Mİ? YOKSA ALMANYA YAPIMI YENİ BİR SENARYO MU?
Konumuz sosyal bilim olsaydı hiç kuşkusuz ki insani ve toplumsal bilimlere damgasını vurmuş birçok Alman kökenli politik kuramcı, sosyolog ve filozoftan bahsedebilirdik. Tartışmasız Almanya dünyadaki en önemli endüstri ve üretim merkezlerinden...