Av. Erol TÜRK
Av. Erol TÜRK
Avukat
Yazarın Makaleleri
TİCARİ ŞİRKETLERİN BİRLEŞMESİ
Genel anlamıyla şirket, iki ya da daha çok kişinin kazanç sağlamak amacıyla mallarını ve emeklerini bir araya getirmesidir. İnsanların belirli bir kazanç sağlamak amacıyla ortak olmaları çok eskiçağlara dayanmaktadır. Türkiye'de şirketlerin...
SİGORTA SÖZLEŞMELERİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Sigorta hukuku Ticaret hukuku alanına giren özel hukukun bir dalıdır. Sigorta sözleşmesi Türk Ticaret Kanunu'nda sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun meydana...
6552 SAYILI TORBA YASA İLE İŞ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
6552 Sayılı İş Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması ile bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanun ile İş Kanunu'nda yapılan değişikliklere ilişkin kanun maddelerinin işverenlere...
YENİ BORÇLAR KANUNU’NDA KİRA SÖZLEŞMELERİ VE SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ
6098 sayılı yeni borçlar kanunu 11.01.2011 tarihinde kabul edilmiş ve 04.02.2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 6101 sayılı yeni borçlar kanununun yürürlüğü ve uygulama şekli hakkındaki kanunun 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe...
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMELERİ
Gelişen teknoloji insanlar arasında yapılan alım satımlarda veya hizmet sunumlarında yenilikler doğurmuştur. Bunun sonucu olarak alıcı ve satıcı arasında fiziki bir temas olmadan yazılı, görsel ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları...