OSB’lere hücum

Sanayi Bakanlığı’nın “bedelsiz veya kısmen bedelsiz arsa tahsisi” uygulaması müthiş sonuçlar verdi. Sanayi Gazetesi’ne konuşan Sanayi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ramazan Yıldırım, “610 sanayici müracaat etti, 453 sanayiciye parsel tahsis edildi, 13’ü üretime geçti, 46’sı inşaat, 394’ü ise proje aşamasında” dedi.

OSB’lere hücum

Sanayi Bakanlığı’nın “bedelsiz veya kısmen bedelsiz arsa tahsisi” uygulaması müthiş sonuçlar verdi. Sanayi Gazetesi’ne konuşan Sanayi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ramazan Yıldırım, “610 sanayici müracaat etti, 453 sanayiciye parsel tahsis edildi, 13’ü üretime geçti, 46’sı inşaat, 394’ü ise proje aşamasında” dedi.

16 Nisan 2012 Pazartesi 09:05
OSB’lere hücum

            Türkiye’deki 254 OSB’den sorumlu; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ramazan Yıldırım, Sanayi Gazetesi’nin sorularını yanıtladı. Sanayi Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu “OSB’lerdeki boş parsellerin yatırımcılara tahsisi edilmesi” ile ilgili teşviğin sonuçlarını “Ekonomiye Yön Verenlerin Gazetesi” Sanayi ile paylaşan Yıldırım, sonuçları anlatırken duymada çok alışık olmadığımız cümleleri tercih etti.

            OSB’lerde yıllardır boş bekleyen parsellerin yatırımcıyla buluşmasına yönelik çalışmalarından da bahseden Yıldırım, 453 sanayiciye parsel tahsisi yapıldığının müjdesini verdi. Ramazan Yıldırım, teşvik kapsamında en çok yatırım alan OSB’yi de açıkladı…

            Yıldırım, “yeni nesil OSB’lerin” detaylarından da bahsetti. Sanayi Bakanlığı’nın OSB’lerle ilgili çok yönlü sürdürdüğünü çalışma çeşitlilerini aktaran Yıldırım, özellikle eğitime vurgu yaparak, yatırımcılar açısından eğitim kurumlarının OSB tercihlerinden önemli bir etken olacağını ifade etti.

           Sanayi Bakanlığı, OSB’lerdeki boş parselleri yatırımcıya kazandırmak için başlattığı girişimler çok başarılı sonuçlar verdi. Yıllardır boş olan parsellerde fabrika inşaatları yükselemeye başladı. Bu uygulamanın sonuçları hakkında bilgi verir misiniz?
5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanununun yürürlüğünün sona ermesi çerçevesinde, OSB’lerde yer alan parsellerin gerçek veya tüzel kişilere bedelsiz tahsisi de sonlandırıldı. Söz konusu uygulama ile toplam 54 ilde 117 OSB’de 6 bin 697 başvurunun 3 bin 5 adedinin parsel tahsis işlemi yapılmıştır. Şu an itibarı ile mevcut OSB’lerde tahsisi yapılmamış parseller bulunmakta olup, bu parsellerde yatırımın ve istihdamın sağlanmasını teminen uygulamanın bir süreliğine daha devam ettirilmesinde fayda görülerek 4562 sayılı OSB Kanununa Geçici 9. Madde ilave edildi. Bu düzenleme 12 Nisan 2011 tarihinde yürürlüğe girmiş olup uygulama süresi 2 yıldır. Dolayısı ile uygulama sonuçları hakkında yukarıda bilgi verilmiş olmakla birlikte şu an için 1 yıllık uygulama dikkate alındığında erken bir yorum yapılması çok doğru olmayabilir. Ancak kanunun uygulama süresi sonunda gerekli değerlendirmenin yapılarak amacın gerçekleşip gerçekleşmediği görülebilecektir. Süre sonunda yapılacak bu değerlendirmenin sonuçlarına göre gerek görülmesi halinde kanunun uygulama süresinin kanunda verilen yetki çerçevesinde Bakanlar Kurulunca en fazla iki defa ikişer yıl daha uzatılması mümkün olacaktır.

Bu zamana kadar arsa teşviklerinden kaç firma yararlandı. En çok talebi hangi OSB’ler aldı?
4562 sayılı OSB Kanununun Geçici 9. maddesi ile OSB’lerdeki boş parsellerin tahsis edilmesi ve böylelikle istihdamın artırılması amaçlanmış olup bu kapsamda yer alan il ve ilçelerdeki OSB’lerde tamamen veya kısmen bedelsiz parsel tahsisi için şu ana kadar 610 sanayici müracaat etmiş olup, 453 sanayiciye parsel tahsisi yapıldı. Tahsis edilen 453 parselin; 13’ü üretime geçti, 46’sı inşaat aşamasında, 394’ü ise proje aşamasında. Üretime geçilen parsellerde 776 kişi istihdam edildi. Bu teşvik uygulamasından yararlanan OSB’lerden en fazla müracaat, 115 müracaat sayısı ile Amasya Suluova Besi OSB’ye yapıldı. Diğer OSB’lere bakıldığında; Erzincan OSB’de 59, Bartın OSB’de 50, Akşehir OSB’de 31, Kayseri Mimarsinan OSB’de 29, Beyşehir OSB’de 28 ve Sivas Merkez I OSB’de 27 müracaat bulunuyor.

Son dönemlerde “Yeni nesil OSB” konusunu gündeme gelmeye başladı. Sanayi Bakanı Nihat Ergün “yeni nesil OSB”nin ilk adımını atarak OSB’lerde kreşler kurulacağını ifade etti. Kreşin yanı sıra yeni nesil OSB’lerde daha neler olacak?
OSB Kanunu OSB’leri tanımlarken; Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasının sağlanmasını, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarının önlenmesini, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanılmasını, sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamayı amaçlamıştır. Teknolojinin ve zamanın getirdiği yeniliklere ayak uydurmak, sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlara olabildiğince destek olmak ve yeniliklere daima açık olmak gereğinden hareketle OSB’lere yönelik çalışmalar devam etmektedir.
Bu çerçevede kadınlar, engelliler, şehit yakınları ve gazilere yönelik girişimcilik faaliyetlerinin geliştirilmesi, kadınların istihdama katılmasının artarak devamının sağlanması ve bu sayede sosyoekonomik konumlarının güçlendirilmesi ile çalışan kadınların çocuklarının sağlıklı bir ortamda büyümesinin sağlanmasını teminen Bakanlığımız ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında 10 Şubat 2012 tarihinde bir işbirliği protokolü imzalandı. Söz konusu protokolde kadın girişimciliğinin artırılmasına yönelik yapılacak faaliyetlerle birlikte, OSB’lerde çalışan kadınların çocuklarını bırakabilecekleri kreşlerin açılmasının teşvik edilmesi ve bu çerçevede gerekli düzenlemelerin yapılması hususu da gerçekleştirilecek işbirliği konularından biri olarak yer almıştır. Konu ile ilgili olarak OSB’lerde kadın çalışanların kreş ihtiyacına yönelik olarak yapılacak çalışmalarda değerlendirilmek üzere; OSB’lerden bilgi istenmiştir.

Diğer taraftan “İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı”nda yer alan, iş piyasasının ihtiyaçlarına uygun olarak mesleki ve teknik eğitimin verilmesi, eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, aktif iş gücü piyasası politikalarının etkin olarak uygulanması, mesleksizlik sorununun giderilerek iş gücünün istihdam edilebilirliğinin artırılması hususlarına binaen, bazı OSB’lerde bulunan mesleki eğitim kurumlarının kapasitelerinin geliştirilmesi ve yeni meslek liselerinin kurulmasının hızla yaygınlaştırılması amaçlarıyla, “OSB’lerde Mesleki ve Teknik Eğitimin Güçlendirilmesi” projesini hayata geçirmek için Bakanlığımız ile Millî Eğitim Bakanlığı müştereken çalışmalar yapıyor. İki Bakanlık arasında düzenlenen protokol, imza aşamasına getirilmiş ve bu projenin, OSB’lerdeki işletmelerin ihtiyacı olan nitelikli eleman teminine ve istihdamın artırılmasına yönelik olarak önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

3 İLDEN 8 BÖLGE ISLAH OSB İÇİN BAŞVURDU

Sanayi Bakanlığı’nın çıkardığı Islah OSB yasası hedefine ulaştı mı? Bu zamana kadar kaç bölgeden, Islah OSB olmak için müracaat geldi?
OSB Kanunu’nun yürürlük tarihinden önce ilgili idareler tarafından yapılan mer’i planlara göre yapılaşan sanayi tesislerinin bulunduğu alanların disipline edilmesi, çevresel etkilerin minimize edilmesi ve bu alanlar üzerinde enerji, su, gaz ve arıtma gibi ortak altyapı tesislerinin kurulması ile girdi maliyetlerinde tasarruf sağlanması neticesinde rekabet edebilirliğinin arttırılması ve mevcut sorunların bir araya gelinerek sağlanacak sinerji ile ortak çözüme kavuşturulmaları hedeflenmiş ve bu amaçla Islah OSB’lerin kurulabilmesine olanak tanıyan yasal düzenleme yapılmıştır. Bu çerçevede 4562 sayılı OSB Kanununa “Islah OSB” başlıklı geçici 8’nci madde eklenmiş olup,  uygulamanın usul ve esasları OSB Uygulama Yönetmeliğinin “Islah OSB”ler başlığı altındaki Geçici 5’nci maddesinde belirlenmiştir.

Bugüne kadar Bakanlığımıza İzmir, Tekirdağ ve Kocaeli illerinden olmak üzere 8 adet Islah OSB başvurusu yapıldı. Bu başvurulardan; İzmir-Kemalpaşa Islah OSB’nin yer seçimi çalışmaları tamamlanarak tüzel kişilik kazandırıldı. Tekirdağ ilinden yapılan Çorlu (Ergene 1), Çorlu (Ergene 2)  Çorlu-Velimeşe (Ergene 3), Çorlu-Türkgücü (Ergene 4), Çerkezköy-Veliköy ve Muratlı olmak üzere toplam 6 adet ıslah OSB başvurusundan 4 adedinin (Ergene 1,2,3 ve 4) yer seçimi komisyon toplantıları yapıldı. Çorlu-Velimeşe (Ergene 3) Islah OSB yeri kesinleştirilmiş olup, Ergene 1,2 ve 4’ün sınırlarının kesinleştirilmesine yönelik işlemler devam ediyor. Muratlı ve Çerkezköy-Veliköy Islah OSB ile ilgili olarak 22 Mart 2012 tarihinde yer seçimi komisyonunca mahallinde inceleme yapıldı. Kocaeli İli Gebze İlçesi Köseler Islah OSB başvurusuna ilişkin incelemeler ise devam ediyor.

Islah OSB’lerin hedefine ulaşıp, ulaşmadığı hususunun şu anda değerlendirilmesi çok sağlıklı bir sonuç vermez. Her ne kadar kanunun kesinlikle amacına ulaşacağı düşünülmekle birlikte ulaştığının söylenebilmesi için öncelikle Islah OSB‘lerin belirlenen ıslah süresi sonunda ıslah şartlarını yerine getirip getiremediklerine bakılması ve o bağlamda somut bir değerlendirme yapılması gerekiyor. Ancak durumu şu an itibari ile değerlendirdiğimizde; yapılan başvurular içerisinde gerçekten bu kanuna ihtiyaç duyulan alanların en önemlisi Ergene Havzası’nda yer alan sanayi alanlarıdır. “Ergene Havzası Eylem Planı”nda havzada kalan sanayi alanlarının, OSB modeli ile çözümlenmesi stratejisine yer verildi. Bugün itibari ile Ergene Havzasında kalan Tekirdağ İli içerisindeki 4 adet alanın yer seçimi komisyonunun toplanmış olması, 1 adedinin kurum görüşlerinin tamamlanarak yerinin uygun görülmesi ve 2 adet alanın yer seçimi komisyonu aşamasına geldiği hususu dikkate alındığında “Islah OSB” çalışmalarının bu alanların disipline edilmesi anlamında hedefine ulaştığı söylenebilir.
Son Güncelleme: 16.04.2012 09:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.