OSB’ler devlet güvencesi istiyor

Niğde OSB Başkanı Şevket Katırcıoğlu, OSB’lere tercüman oldu. Katırcıoğlu, kusur ve kabahatlerinde devlet memuru gibi yargılana OSB yöneticileri ve çalışanlarına devlet memurluğu güvencesinin verilmesi gerektiğini söyledi.

OSB’ler devlet güvencesi istiyor

Niğde OSB Başkanı Şevket Katırcıoğlu, OSB’lere tercüman oldu. Katırcıoğlu, kusur ve kabahatlerinde devlet memuru gibi yargılana OSB yöneticileri ve çalışanlarına devlet memurluğu güvencesinin verilmesi gerektiğini söyledi.

16 Haziran 2012 Cumartesi 13:36
OSB’ler devlet güvencesi istiyor   OSB denince Türkiye’de akla gelen en önemli isimlerden oluşan “OSB İncele Komisyonu” üyeleri, ülkemizin gözde bölgelerinden Niğde OSB’yi ziyaret etti. TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Mücahit Fındıklı ile Sanayi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ramazan Yıldırım’ın öncülük ettiği heyeti Niğde OSB Başkanı Şevket Katırcıoğlu, Niğde OSB Bölge Müdürü Zühal Dişçekici ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

BÖLGEYİ SANAYİCİLER YÖNETİYOR
Niğde OSB Bölge Müdürlüğü yönetim merkezinde ağırlanan heyete Niğde OSB Başkanı Şevket Katırcıoğlu, bölgenin genel durumu hakkında bilgi verdi. Niğde OSB’nin 1976 yılında kurulduğunu ifade eden Katırcıoğlu, “1986 yılında temeli atılan bölge 1994 yılında hizmete girdi. 2003 tarihinde yapılan ilk genel kurul toplantısıyla Niğde OSB müteşebbis heyetten; sanayicilerin söz sahibi olduğu genel kurul yönetim sistemine geçiş yaptı” dedi.

7 BİN İSTİHDAM HEDEFLENİYOR
4060 dönüm alan üzerinde kurulu bulunan Niğde OSB’de 115 sanayi parselinin mevcut olduğunu ifade eden Başkan Katırcıoğlu,  “76 parselde üretim yapılmakta, 12 parsel inşaat ve montaj aşamasında, 11 parsel proje aşamasında. 16 parsel yatırımcı beklemekte. Bölgemizde yaklaşık 3 bin 700 kişi istihdam edilmekte. Bölgenin tamamı faaliyete geçtiğinde bu sayının 7 bin kişiye ulaşacağı tahmin ediyoruz” diye konuştu. Katırcıoğlu bölgeyle ilgili bilgilendirmeyi şöyle sürdürdü;

EŞİT ORANDA YÖNETİM AİDATI
“2012 yılı arsa satış fiyatları 7,5 TL  ile 25 TL arsasında değişiyor.  Niğde OSB EPDK’nın 323/A sayılı kararı kapsamında “Sanayi Çift Terimli” abone grubundan elektrik kullanmakta. Sanayicilerimiz 0,75 TL metreküp birim fiyattan su kullanmaktadırlar. Bölgemizin bir bölümünün doğalgaz dağıtımı yapılmış, bir bölümünün dağıtımı ise firmaların talepleri doğrultusunda 2012 yılı içerisinde yapılacaktır. Sanayi parselini bedelli ya da bedelsiz olarak edinen yatırımcılardan eşit oranlarda yönetim aidatı ve katılma payı tahsil edilmektedir.”

ORTAK SORUNLARI AKTARDI
Niğde OSB, Türkiye’deki bütün OSB’lerin ortak ihtiyaçlarını ve sorunlarını belirledi. Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerileri Niğde OSB Başkanı Şevket Katırcıoğlu tarafından OSB’ler konusunda en yetkin isimlerin içerisinde yer aldığı “OSB İnceleme Komisyonu” üyelerine aktardı. 10 maddeden oluşan raporda OSB’lerin yetki ve görevlerinin genişletilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

OSB’LERİN YETKİLERİNİ ARTTIRIN
Niğde OSB Başkan Şevket Katırcıoğlu, OSB’lere denetleme, yangın ve yıkım ve ceza kesme yetkisinin verilmesi gerektiğini, devlet memuru gibi yargılana OSB yöneticileri ve personeline devlet memurluğu güvencesi verilmesi gerektiğini ifade etti.  OSB’lerde çekme mesafelerinin azaltılması gerektiğini ifade eden Başkan Katırcıoğlu,  “Bütün yatırımlarını ve işletmesini kendisi yapan, belediyelerin ve kamunun bütün görevlerini yüklenen OSB’ler içerisinde yer alan firmaların emlak vergileri, ilan reklam vergileri, işyeri açma ve çalışma ruhsatı harçlarının, hatta OSB emlak vergilerinin buraya hizmet vermeyen kurumlara ödenmesi haksız bir uygulamadır” dedi.

NİĞDE OSB HAZIRLADI;

OSB’lerin çözüm bekleyen ortak sorunları


1. Tek durak ofis olarak çalışan OSB’lerin yetki ve görevlerinin genişletilmesi OSB’lere ve yatırımcıya büyük kolaylıklar sağlayacaktır.
· OSB’lere ruhsat verme yetkisi verilmesine rağmen bu güne kadar kullanılamayan denetleme, yangın,  yıkım yetkisinin verilmesi,
·  OSB içerisinde trafik, çevre kirletme ve imar cezası uygulama yetkisinin verilmesi,
·  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı denetleme yetkisinin verilmesi,
· Ruhsat veya izinlere aykırı durumlarda yasal yollardan mücadele edilmesinin sağlanması,
· Kurulu gücü 630 kVA üzerinde olan tesislerin elektrik kabulü yapma ve bağlantı yetkisi verilmesi sanayiciye zaman kazandıracak, maliyetleri düşürecektir.
· Yönetim Kurulu ve OSB personellerinin kusur ve kabahatlerinden dolayı Devlet Memuru gibi yargılanmalarına karşılık Devlet Memurluğu güvencesinin verilmesi.

2. OSB Kanunu ile OSB’leri ilgilendiren başta vergi kanunları olmak üzere diğer kanunlar arasındaki çelişkilerin kaldırılması (Örnek: kurumlar vergisi kanunu, belediye ile ilgili kanunlar)

3. OSB sınırları içerisinde kurulamayacak tesislerin kurulmasına izin veren, imar kurallarını tam olarak uygulamayan OSB’ler bizler için kötü örnek olmaktadır. Özellikle imar ve ruhsat işlemleri sırasında yasa ve yönetmelikleri tam olarak uygulamak isteyen OSB’ler ile yatırımcılar karşı karşıya gelmektedir. Hazine ve belediyelerin çevre düzeni planı bile dikkate alınmadan yapmış oldukları imar uygulamaları ve imar tadilatları nedeniyle maalesef OSB’ler amacına ulaşamamakta, kentin ve diğer alanların herhangi bir yerinde sanayi tesisi kurulabilmektedir.  Yatırım hacmi düşük olan yerleşim birimlerinde bile OSB kurulması; özellikle Anadolu kentlerinde OSB’lerin cazibesini kaybetmesine, küçük sanayi sitesi gibi algılanmasına neden olmaktadır.

4. Yapılaşma katsayısının yükseltilip çekme mesafeleri azaltarak arsa israfına son verilmesi hem sanayiciyi hem de bölgeleri rahatlatacaktır. Örneğin: 10.524 m²’lik bir sanayi parseline OSB Uygulama Yönetmeliğinde yer alan çekme mesafeleri  uygulandığı zaman %55 yapılaşma kat sayısında 5.788 m² olan taban alanı 5.307 m²’ye düşmektedir. Eğer bu parsel köşede yer alıyorsa 4.708 m² kapalı alan olarak kullanılabilecek alan kalmaktadır.

5. Teşvik yasası kapsamında OSB’lere yapılan arsa bedeli ödemeleri çok düşük olmaktadır. Altyapı yatırımlarının büyük bir bölümünü tamamlamış olan ve 25 $’a maledilen Niğde OSB arsaları için Hazine tarafından 1 $ bile ödenmemektedir. Buna karşılık henüz altyapı inşaatı aşamasında olan OSB’lerin kullandıkları krediden mahsup yapılması nedeniyle arsa ve altyapı maliyeti kadar bedel ödenmektedir. Niğde OSB gibi kredi kullanmadan ayakta durmaya çalışan bölgelerde teşvik, yasaları kapsamında ödenen bedellerin düşük olması teşviğin Devlet imkanları ile değil bölgelerin kendi imkanları ile karşılanmasına neden olmaktadır.

6. Gelişmiş ülkelerde devlet ve özel bankalar tarafından verilen krediler ile üreticiler ayrıcalıklı olarak desteklenmesine rağmen ülkemizdeki sanayi kredilerinin maliyeti tüketici ve konut kredilerinin maliyetinden çok daha yüksektir. Kullanılan krediler için bankalar ve finans kurumlarının talep ettikleri teminatların çok yüksek olması kredi kullanımını nerdeyse imkansızlaştırmaktadır.

7. Elektrik faturalarında yer alan  yüzde 2 TRT Payı’nın kaldırılması ya da oranın düşürülmesi faydalı olacaktır. Aynı şekilde Enerji Fonu (yüzde 1) ve Elektrik Tüketim Vergisi (yüzde 1)’ de yük getirmektedir. Niğde OSB’nin 2011 yılı içerisinde temin ettiği elektrik faturasındaki 12 Milyon TL enerji bedeli için ayrıca 240 bin TL TRT Payı, 120 bin TL Enerji Fonu ve 120 bin TL Elektrik Tüketim vergisi ödenmiştir. OSB sınırları içerisinde ETV ya alınmamalı ya da oranı düşürülmelidir. Belediyelerin ve kamunun bütün görevlerini yüklenen OSB’lerin faturalarında yer alan elektrik tüketim vergileri belediyelere ve kamuya aktarılmaktadır. Niğde OSB enerji tüketiminin ENH başındaki sayaçtan primer olarak ölçmektedir. Enerji nakil hattı ve bölge içi elektrik şebekesindeki kayıplar, bakım-onarımlar Niğde OSB’ye aittir. ENH ve bölge içi kayıp oranının %0,06 olmasına rağmen; Bağlı bulunulan dağıtım bölgesinin kayıp kaçak oranının Bölgemiz için %8,5,  tüm Türkiye genelinde %12 oranındaki kayıp enerji bedelinin ödenmesi enerji maliyetlerini yükseltmekte ve usulsüz elektrik kullanan diğer bölgelerin maliyetlerinin üstlenilmesine sebep olmaktadır.

8.Bütün yatırımlarını ve işletmesini kendisi yapan, belediyelerin ve kamunun bütün görevlerini yüklenen OSB’ler içerisinde yer alan firmaların emlak vergileri, ilan reklam vergileri, işyeri açma ve çalışma ruhsatı harçlarının, hatta OSB emlak vergilerinin buraya hizmet vermeyen kurumlara ödenmesi haksız bir uygulamadır.


9. Niğde RMS-A istasyonu Niğde OSB sınırları içerisinde olduğundan dağıtım şirketi Niğde OSB’yi beslemek için hiç bir yatırım ve işletme maliyeti yüklenmemiştir.  Buna rağmen Niğde OSB’den ihalede yer alan üst sınırdan (0,098 cent/kwh - 1,95 Krş/Sm³)  taşıma bedeli almaktadır. Bu da Niğde OSB faturalarında aylık %2,9 artışa tekabül etmektedir. Bu konuda EPDK, BOTAŞ ve dağıtım şirketine yapılan başvurular ve Danıştay’a açılan dava reddedilmiştir. OSB’lerin bu sorununa çözüm bulunmalıdır. Niğde OSB’nin Şubat 2012 ayında 7.000,00 TL doğalgaz işletme gideri olmasına rağmen BOTAŞ’ın OSB’lere sağladığı yüzde 0,5 puanlık indirimden dolayı satılan doğalgazdan OSB’ye 3.300,00 TL kalmıştır. Buna karşılık hiçbir yatırım ve işletme maliyeti olmayan dağıtım şirketi 24.210,00 TL taşıma bedeli almıştır. Bu ve bunun gibi sorunların çözülebilmesi için yatırım ve işletme maliyeti üstlenmeyen BOTAŞ ya da dağıtım şirketlerinin OSB’lerden taşıma bedeli almaması ya da taşıma bedeli birim fiyatının üst sınırdan alınmaması 15.12.2005/596 sayılı ve 12.12.2006/1008 sayılı EPDK kararlarında yapılacak ilave ya da değişiklikle sağlanmalıdır.

10. OSB’lerin yeni TTK’nın neresinde yer alacağı, TTK’dan nasıl etkileneceği bu güne kadar bizlere bildirilmedi. 4562 Sayılı OSB Kanunu’nun 25. maddesi –“Genel kurulun teşkilini  müteakip bu Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde, OSB`lerin organları ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlerin organları ile ilgili hükümleri kıyasen uygulanır.” hükmü yer almaktadır. Yeni TTK’ya göre OSB’nin organlarının oluşumu, görev ve sorumlulukları konusunda değişiklik olup olmayacağı hakkında bilgilendirme yapılmalıdır.Son Güncelleme: 16.06.2012 13:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.