Model SCADA devrede

Bursa Demirtaş OSB, diğer OSB’lere model olacak çok kapsamlı SCADA sistemini devreye aldı. Dünyada ilk olan ve bir OSB’nin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak olan bu sistemin detaylarını Demirtaş OSB Bölge Müdürü Serhat Şengül Sanayi Gazetesi’ne anlattı.

Model SCADA devrede

Bursa Demirtaş OSB, diğer OSB’lere model olacak çok kapsamlı SCADA sistemini devreye aldı. Dünyada ilk olan ve bir OSB’nin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak olan bu sistemin detaylarını Demirtaş OSB Bölge Müdürü Serhat Şengül Sanayi Gazetesi’ne anlattı.

17 Eylül 2012 Pazartesi 11:09
Model SCADA devrede  Bursa Demirtaş OSB, Türkiye’deki bir çok OSB’ye model olacak “çok kapsamlı SCADA” sistemini devreye aldı. Kapsamı ve özellikleri açısından dünyada ve Türkiye’de ilk olan ve bir OSB’nin bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte olan SCADA sisteminin detaylarını Demirtaş OSB Bölge Müdürü Serhat Şengül Sanayi Gazetesi’ne anlattı. Tamamlanarak hizmete alınan sistemin; elektrik, doğalgaz, su ve atık su şebekelerinin uzaktan izlenmesi ve kumanda edilmesi, bölge içerisindeki elektrik, doğalgaz, su ve atık su sayaçlarının uzaktan okunmasının sağlanacağını söyleyen Şengül, “Bunun yanında güvenlik için gerekli MOBESE sistemi ve haberleşme altyapısı da sistemde yer alacak” dedi. Şengül şöyle devam etti.

TÜM KAYNAKLAR ANLIK İZLENECEK
“Sistem kapsamında müşteri parsellerine, orta gerilim dağıtım merkezlerine, doğalgaz bölge regülatörlerine, su depolarına ve kuyularına tesis edilecek SCADA ekipmanları ile bölgenin tamamında dağıtımı yapılan tüm kaynakların anlık izlenmesi ve kontrolü sağlıyor. Bir OSB’nin duyduğu tüm altyapının bir merkezden izlenmesi ve kumandasını sağlayan ve Türkiye’deki ilk örnek olan bu sistem elektrik, doğalgaz, su, atıksu dağıtım şebekesi SCADA sistemi, elektrik şebekesi için dağıtım yönetim sistemi, elektrik, doğalgaz, su ve atıksu şebekeleri için sayaç okuma sistemi, MOBESE ve haberleşme sistemi bileşenlerine de sahip.”

MİNİMUM SÜREDE MÜDAHALE
Tüm şebekelerin izlenmesi ve gerçek zamanlı kumandasının yazılımla gerçekleştirildiğini ifade eden Şengül, “Yazılım sahadaki RTU’lardan gelen verileri topluyor, arşivliyor, alarm oluşturuyor, gerekli durumlarda ilgili alarmları üretiyor, sisteme bağlanan kullanıcılara tüm bu değerleri sunuyor ve sistem operatörlerinin verdikleri komutları iletişim altyapısı üzerinden ileterek uzaktan kumandayı sağlıyor. Bu sayede sistemin kontrol ettiği şebeke ile ilgili tüm bilgiler anında operatörlere ulaştırılarak şebekeye müdahale süreleri minimuma indiriliyor. Sistemin anlık izleme ve kontrol yeteneği yanında arşivleme özelliği sayesinde kontrol edilen şebekeye ait veriler geçmişe yönelik izlenebiliyor. Bu sayede, sistemin geçmişe ait dönemsel davranışları tüm bölgede veya belirli bölgeler bazında incelenip yorumlanarak, geleceğe ait öngörülerin oluşturulmasında kullanılabilecek” diye konuştu.

TÜM VERİLER TEK MERKEZDE
Tüm verilerin tek merkezde nasıl toplanacağı sorusuna da çevap veren Şengül, “Fiber optik ringler üzerindeki dağıtım merkezlerinden tüm müşteri parsellerine, bölge regülatörlerine, su kuyularına, su depolarına ve MOBESE direklerine fiber optik kablolar çekildi. Müşteri parsellerine, bölge regülatörlerine, kuyu ve depolara tesis edilecek olan ve SCADA sistemi içerisinde gerekli uzaktan izleme ve kumanda işlevlerini yerine getirecek, RTU (Remote Terminal Unit) adı verilen endüstriyel tipte elektronik cihazlar bulundukları noktadaki SCADA ile ilgili verileri işleyip merkeze iletecekler. RTU’lar kurulu oldukları yerdeki ölçümleri yapan, ölçüm sonuçlarını SCADA merkezine ileten ve merkezden gelen komutları yerine getirerek uzaktan izleme ve kumandayı sağlayan akıllı cihazlardır. Çok hızlı gelişen ve ilerleyen teknolojiyle birlikte sistem, ileride kurulacak yeni sistemlerle veri alışverişi yapılmasını sağlayacak şekilde açık bir mimaride tasarlandı. Farklı sistemlerin bir arada çalışmasını sağlayacak endüstriyel standartları desteklemektedir” şeklinde konuştu.

KATILIMCI VERİLERE ULAŞABİLECEK
Serhat Şengül, bölge katılımcılarının da verilere ulaşabileceğini kaydederek, “Merkezde SCADA yazılımı ile entegre çalışan bir dağıtım yönetim sistemi kurduk. Sistem, endüstriyel güç sistemlerinin dağıtımı, iletimi ve üretiminin otomasyonu ile ilgili proseslerde kullanılacak. Tüm sistemin tasarım aşamasından sanal bir simülasyon ortamının oluşturulmasına, sistemle ilgili öngörülerin ve müdahalelerin yapılmasından sistemin analizi ve optimizasyonuna kadar her alanda çözüm üretmektedir. Bu sayede, küçük bir manevradan ileride yapılması öngörülen bir şebeke yatırımına kadar, sistemle ilgili analizler ivedilikle yapılabilecek. Sayaç Otomasyonu Yazılımı, müşteri ve parsel RTU’larına bağlı sayaçların tüketimlerini ve yük profili v.b. kayıtları okuyup bir veritabanına kaydediyor. Sayaçlardan alınan veriler veritabanına gerçek zamanlı olarak kaydediliyor. Yazılım bu verileri, kolay anlaşılır raporlar, grafikler ve tablolar şeklinde kullanıma sunuluyor. Ayrıca katılımcılar da tüketim verilerine yine bu sistemden ulaşabilecek ve tüketim değerlerini izleyebilecekler” dedi.

BÖLGE 24 SAAT İZLENECEK
Sisteme entegre edilen kamera sistemi hakkında da bilgi veren Serhat Şengül “MOBESE sisteminin fiber optik üzerinden sayısal mantıkta çalışan IP kameralar üzerine kurulacak. Kullanılacak hareketli ve sabit kameralar gece/gündüz çalışacak. Bu sistem sayesinde DOSAB sahası dahilinde bulunan elektrik, doğalgaz ve su şebekelerine ait önemli noktalar (dağıtım merkezleri, bölge regülatörleri depolar, kuyular vs.), kavşaklar, DOSAB sahasına giriş-çıkış noktaları ve cazibe merkezleri izlenebilecektir. Komple bir dağıtım yönetim sistemi olarak düşünülen ve bu şekilde tasarlanan SCADA sistemi OSB’ler içerisinde bir ilk olma özelliğini taşıyor” diye konuştu.

Dünyada ve Türkiye’de ilk
Demirtaş OSB Bölge Müdürü Serhat Şengül, SCADA sistemi hakkında OSB yöneticilerine kapsamlı bilgi verdi. Şengül “Bölgemizde elektrik, doğalgaz, su ve atık su şebekelerinin uzaktan izlenmesi ve kumanda edilmesi, bölge içerisindeki elektrik, doğalgaz, su ve atık su sayaçlarının uzaktan okunması için kombine bir SCADA sistemi kurduk. Bunun yanında güvenlik için gerekli MOBESE sisteminin kurulması ve haberleşme altyapısının kurulması da proje dahilinde yapılmıştır. Bu entegre haliyle projemiz dünyada Türkiye’de ilk örnektir” dedi.

BİR OSB’NİN BÜTÜN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK OLAN SCADA SİSTEMİNDE NELER OLACAK?

HABERLEŞME SİSTEMİ
• Katılımcı firmalar kendi aralarındaki görüşmeleri ücretsiz yapacak.

• İnternet kullanım hızları kurulacak altyapı teknolojisi sayesinde artacak.

• IP TV, video konferans gibi teknolojilerden faydalanma şansı olacak.

SAYAÇ OTOMASYONU
• Elektrik, doğalgaz, içme-proses suyu, atıksu sayaçları aynı anda okunacak.

• Faturaları otomatik olarak düzenlenecek ve okunduğu anda sanayicinin bilgisine sunulabilecek.

• Firma, sayaç bilgilerine internetten ulaşılarak tüketimini kontrol edecek.

• Elektrik abonelerinin reaktife girmeleri durumunda bu durum kendilerine otomatik olarak bildirilecek, alacağı tedbirlerle cezadan kurtulabilecek.

• Varsa kayıp ve kaçaklar sayaçların aynı anda okunması ile kontrol altına alınarak kayıp ve kaçağın hızlı bir şekilde tespiti ve önlenmesi sağlanacak.

• Faturaların erken bildirimi ile sağlıklı bir finans akışı sağlanacak.

SCADA SİSTEMİ
Elektrik, su, doğalgaz şebekelerine ait tesislerin uzaktan izlenmesi ve kontrol edilmesi sağlanacak.

• Bu şebekelere ait işletme kayıtları anlık olarak izlenerek işletme parametrelerindeki değişimler gözlenecek.

• İşletme kayıtlarının analizleri ile daha verimli ve ekonomik bir işletme yönetimi sağlanacak.

• Bu şebekeler üzerinde meydana gelecek arızalar kontrol merkezi tarafından anında görüleceğinden arızaya müdahale süresi azalacak, böylece arıza nedeni ile meydana gelen üretim ve iş gücü kayıpları en az seviyeye düşürülecek.

• İşletme parametrelerinde öngörülen limitlerin aşılması durumunda (akım, gerilim, basınç, ph, sıcaklık v.b.) kontrol merkezindeki yetkilendirilmiş operatörler anında müdahale ederek istenmeyen durumların yaşanması önlenecek. (Trafoların, su depolarının, enerji nakil hatlarının aşırı yüklenmesinin önceden tespiti gibi)

• Altyapı hazırlıkları devam eden ve yakın gelecekte devreye girecek olan “Enerji Borsası” ile enerji ihtiyacı aylık, haftalık, günlük hatta saatlik olarak farklı tarifelerden ve tedarikçilerden karşılanabilecek. Bu sistemin işleyebilmesi ve en uygun fiyat ile enerji alınması ancak SCADA Sistemi ile mümkün olacak.

• Su sisteminin SCADA ile yönetilmesi sayesinde yıllık minimum %5’lik enerji tasarrufu sağlanabilecek. Ayrıca su sisteminde meydana gelen bazı arızalar yerüstüne çıkmamakta ve hat kaybı gibi düşünülmektedir. SCADA ve Sayaç Otomasyonu sayesinde alınan ve satılan su kıyaslaması daha doğru ve düzenli olarak yapılabilecektir.

• Bölgenin günlük gaz ihtiyacı tedarikçi firmaya günlük olarak bildirilecek. Gaz çekiminde ŞİD’e göre iletim bedeli cezası ödememek için belirli sınırlar içerisinde kalınması gerektiğinden, firma bazında bu işlemin kontrolü SCADA ile yapılacak.

CCTV SİSTEMİ
Bu proje kapsamında haberleşme anlamında ilave bir yatırım yapmadan aynı haberleşme şebekesi kullanılarak MOBESE sistemi kurulacak.

Bu sistem üzerinden bölgenin önemli cadde ve sokaklarında güvenlik amaçlı izleme ve kayıt yapma imkanı sağlanacak.

Bursa Emniyet Müdürlüğü istediği taktirde online olarak bölgemizde kurduğumuz tüm kameralara bağlanabilecek ve geçmişe yönelik kayıt taraması yapabilecek.

 

Son Güncelleme: 17.09.2012 12:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.