Her yönüyle cazip

Erzurum’da sanayinin kalbinin attığı 1. OSB yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. 2. OSB için kollar sıvandı. Erzurum 1. OSB Başkanı Zafer Ergüney limana ve demiryoluna açılan iki önemli projenin tamamlanmasıyla Erzurum’un Doğu Anadolu’da yatırım için en cazip il haline geleceğini söyledi.

Her yönüyle cazip

Erzurum’da sanayinin kalbinin attığı 1. OSB yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. 2. OSB için kollar sıvandı. Erzurum 1. OSB Başkanı Zafer Ergüney limana ve demiryoluna açılan iki önemli projenin tamamlanmasıyla Erzurum’un Doğu Anadolu’da yatırım için en cazip il haline geleceğini söyledi.

22 Ağustos 2013 Perşembe 09:31
Her yönüyle cazip


    Ülkemizde giderek yayılan sanayileşme Doğu Anadolu Bölgesi’nde de önemli gelişmelere ve canlanmalara etken oluyor. Düne kadar genelde tarım ve hayvancılıkla anılan iller şimdi aynı zamanda sanayi şehri olma yolunda da önemli mesafeler kat etti. Hatta bu sürate kimi zaman bürokrasi bile yetişmekte zorlanıyor. Tıpkı Erzurum’da olduğu gibi. Erzurum 1. OSB Başkanı Zafer Ergüney yüzde 100 doluluğa ulaşıp 2. OSB’nin henüz kurulmamasından ötürü yatırım taleplerine yanıt veremediklerini belirtti. Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen genel kurulla başkanlığa seçilen Ergüney, Erzurum OSB’yi Sanayi Gazetesi’ne değerlendirdi:

Erzurum OSB’nin şu anki doluluk oranı nedir? Gündeminizde genişleme çalışmaları var mı? Varsa talep hangi sektörlerde yoğunlaşıyor?
-          Erzurum 1. OSB, 1975 yılında faaliyete geçmiştir ve o tarihten itibaren Erzurum bölgesine hizmet vermektedir. Faaliyete geçtikten belli bir süre sonra arsa tahsisleri yapılmış, ferdileştirilmiş ve özel mülkiyete dönüştürülmüştür. Kuruluşta 1 milyon 100 bin metrekare olan OSB, sonradan 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğe ulaşmıştır. İki yıl önce ilave edilen 160 bin metrekare alanda arsalar 24 parselden oluşmuş ve 12’sinde yatırım tamamlanıp üretime geçilmiştir. Diğer 12’si proje ve yatırım aşamasındadır. OSB’de doluluk oranı günümüz itibariyle yüzde 100’dür.

Erzurum 2. OSB çalışması bu anlamda ihtiyaca hangi ölçüde yanıt verecek?
-          Erzurum 2. OSB geç kalınmış bir yatırım olarak görülmektedir. Şu anda ciddi talepler gelmesine rağmen 2.OSB faaliyete geçmediği, 1. OSB’de tahsis edilecek arsa kalmadığı için karşılanmamaktadır. Erzurum gibi sanayinin gelişmesine şiddetli ihtiyacı olan bir şehrin gelen talepleri karşılayamaması şehrimizin adına ciddi bir handikap olup giderilmesi için Erzurum’un tüm örgütleriyle birlikte kısa sürede çalışmaya başlamamız gerekmektedir.

Erzurum OSB’nin yatırımcı için avantajları nedir? Girişimciler yatırım için neden OSB’nizi tercih etsin?-          Erzurum 1. OSB, 6’ncı bölgede yer almakta ve imkanlarından yararlanmaktadır.  Ayrıca OSB’miz altyapı çalışmalarını tamamlamış olup doğalgazı, yer altı elektrik şebekesi, su ve kanalizasyon şebekeleri yenilenmiş kaliteli ve kesintisiz hizmet vermektedir. Erzurum, Doğu’da İpek Yolu üzeride kurulu; havaalanı, demiryolu ve karayolu bağlantıları olan bir şehir olup özelikle şu anda yapım aşamasında olan Ovit Tüneli’nin tamamlanmasıyla limana 1.5 saat mesafede bir şehir olacaktır. OSB’nin bitişiğinde yapılmakta olan lojistik köy projesi 2014 yılında tamamlanacak olup karayolu bağlantısı OSB içinden olacaktır. Yine Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu’nun da kısa sürede bitirilip Erzurum bağlantısı yapıldığında ve projeler tamamlandığında kurulan lojistik köy üzerinde yapılacak ithalat ve ihracatlar düşünüldüğünde Erzurum 1. OSB’nin yatırım yapılabilecek ideal bir bölge olduğu açığa çıkmaktadır. Sanayicinin en önemli ihtiyacı olan hammadde temini ve pazarlamadır. Erzurum şu anda dünyada kullanılan tüm ulaşım imkânlarına sahip olma imkânını yakalamış bir şehir olacaktır. Demiryolu, denizyolu, tren yolu, karayolu ve havalimanına sahip Erzurum, Doğu Anadolu’da yatırım yapılabilecek en cazip şehir haline gelmiş bulunacaktır.

 2013 yılı ve önümüzdeki yıllar için bölgenize dair çalışma planınız nedir?
-          2013 yılı içerisinde öncelikli olarak OSB’nin büyütülebilmesi, genişletilmesi ve gelen taleplerin karşılanabilmesi için alt yapı çalışmalarını yerine getireceğiz.Bölgemizde su seviyesini kontrol altında tutabilmek için drenaj kanalı projesini yaptırıp uygulamaya geçireceğiz.Sanayiciye daha ucuz elektrik temin edebilmek için gerekli araştırmaları yapıp uygulamaya geçireceğiz.Bitişiğimizde inşasına başlanan lojistik köyü projesi tamamlandığında sanayicilerimizin bu projeden azami ölçüde faydalanabilmesi için gerekli araştırmalar yaparak altyapılarını oluşturmak ve sanayicimizi bilinçlendirmek amacındayız.Bölgemizin ihtiyacı olan idari binamızı bölge sanayicimize kazandırmak istiyoruz.Ucuz yakıt temini için bölgemizdeki firmaları bir araya getirip altyapısını hazırlamayı hedefliyoruz.Çevre hassasiyetlerini de dikkate alınarak bölgemizde ağaçlandırma seferberliği başlatmak ve yeşil alan olarak tahsis edilmiş bölgeleri ağaçlandırmak istiyoruz.

OSB’lerde iki bakanlığın desteğiyle meslek okulu kurulmasına yönelik yaklaşımınız nedir? Bölgenizde kalifiye eleman sorunu yaşanıyor mu? Bu ihtiyacı karşılamak için ne gibi çalışmalarda bulunuluyor?
-          Ülkemizde eğitim sistemindeki programdan dolayı kalifiye eleman sıkıntısı yaşanmaktadır. Bölgemizde de hem kalifiye eleman hem de ara eleman sıkıntısını ülke genelinde yaşandığı gibi bizlerde sürekli yaşamaktayız.Sorunun çözümü için göreve geldikten sonra Atatürk ve Erzurum Teknik Üniversiteleri’ndeki rektörlerimizle görüştük. Konuyu gündeme getirip neler yapabileceğimizi masaya yatırdık. Eğer  Bakanlıklar kanalı ile bu tür okullar açılır veya açılacak okullar desteklenirse sorunun çözümüne ciddi katkılar sağlanmış olur. Bu okullar özellikle ara eleman ihtiyacını gidermede ciddi oranda başarılı olabilecekleri gibi okulu bitiren öğrencilerle de iş bulmada kolaylık sağlanacaktır.

OSB dışı alanların sanayi imarına kapatılması gerektiği yönünde görüşler ifade ediliyor. Bir örneği de Tekirdağ’da yaşanmaya başladı sizce de OSB dışı alanlar sanayiye kapatılmalımı? Kapatılırsa ne gibi etkiye sebep olabilir.
-          Bilindiği üzere OSB’lerin kuruluş amaçlarının içerisinde sanayi yatırımlarına uygun arsa arazi temin etmek olduğu gibi modern şehirciliği sağlayıp çevre sorunlarının önüne geçmek de vardır Bu amacın yerine getirilebilmesi için sanayinin ve sanayicinin belli bölgelerde toplanması gerekmektedir. Yalnız ülkemizin şu anda geldiği nokta bunun yapılabilmesine müsait mi, bunu tartışmak gereklidir. Böyle bir uygulamaya gidilebilmesi için altyapının çok iyi hazırlanması, arsa ve arazilerin tahsisi ve temininin sağlanması, sektör bazında ve benzer sektörde bölgelerin oluşturulması gerekir. OSB dışı alanlar sanayi imarına tamamen kapatılmadan önce sanayici ve imalatçıların belli bölgelerde toplanması teşvik edilip cazip hale getirilmelidir. Altyapısı hazırlandıktan sonra görüntü kirliliğinden gürültü kirliliğine, ulaşım problemlerinden çevre faktörleri tüm ayrıntılar dikkate alındığında OSB’ler dışındaki alanların sanayi imarına kapatılması hem ihtiyaçtır hem de gelişmiş modern bir ülke olmanın bir göstergesidir.

Erzurum OSB’de sanayinin öncelikli ihtiyaçları (Nitelikli eleman, Ulaşım…) nedir? Bu ihtiyaçlar doğrultusunda kamudan beklentiniz nedir?
-          Altyapı hizmetleri tamamlamış bölgemizde en büyük sıkıntı ara eleman teminidir. Ulaşım noktasında özellikle Ovit Tüneli projesi tamamlandığında Erzurum’un Rize Limanı’na mesafesi kısalacağından deniz ulaşımından azami ölçüde faydalanılacaktır. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesinin Erzurum bağlantısı tamamlandığında Erzurum demiryolu ile ulaşım ağına kavuşmuş olacaktır. Karayolu ve havalimanımız mevcuttur. Kamudan beklentimiz başlayan bu projelerin süresinde tamamlanabilmesidir. Bu projeler tamamlandığında Erzurum’un yatırım için cazibe merkezi olacağı inancını taşımaktayız. Nitelikli eleman noktasında üniversitelerimizle görüşmelerimiz devam etmektedir. Bölgemiz içerisinde gerek meslek lisesi gerek meslek yüksek okulu açılabilmesi hem sanayiciye eleman kazandıracak hem de eğitim gören çocuklarımızın başarılı olabilmeleri açısından faydalı olacaktır.

Erzurum OSB’de firmaların enerji ihtiyaçları ne şekilde karşılanıyor? Yenilenebilir enerji kaynaklarına dair görüş ve düşünceniz nedir?
-          Bölgemizde firmalarımızın enerji ihtiyacı bölgemizde bulunan bir dağıtım şirketi tarafından karşılanmaktadır. Türkiye’de en çok güneş alan il olan Erzurum’da güneş enerjisinden faydalanabilmek için araştırma yapmayı düşünüyoruz. Ayrıca doğalgazdan elektrik üretimi ile ilgili önceden oluşmuş düşüncemizden Erzurum rakımının çok yüksek olması ve doğalgazdan üretilecek enerjinin yüksek maliyet oluşturması nedeniyle vazgeçmiş bulunmaktayız. Öncelikle enerji ihtiyacımızı daha düşük maliyetle karşılayabilmemiz için üretim şirketleri ile görüşmek ilerleyen süreçte de yenilenebilir enerji kaynaklarından özellikle güneş ve rüzgar enerjisinden faydalanabilmenin yollarını araştırmak amacındayız.

“Sanayi farklı vergilendirilmeli”
Erzurum OSB Başkanı Zafer Ergüney, Türkiye’de sanayicilerden alınan vergilerin hem çok çeşitli hem de çok yüksek oranda olduğunu belirtip vergilendirmenin risk analizleri üzerinden gerçekleşmesi gerektiğini söyledi. Ergüney, “Paradan veya topraktan para kazanan sektörlerle, ekonomik ve siyasi çalkantılardan çok çabuk etkilenen sanayi sektörünün farklı oranlarda vergi dilimlerine tabii tutulması gerektiği düşüncesindeyiz. Buna paralel olarak Doğu bölgelerimizde sanayinin kalkınmasını ve gelişmesinin sürekliğini sağlamak üzere bu farklılığın bu bölgeler için vergi yasalarına girmesi gerekmektedir” dedi. Ülkemizde son yıllarda yakalanan ekonomik ve sosyal alandaki kalkınma ve gelişmelerin vergi sistemine yansıtılması gerektiğini belirten Ergüney, “Bu noktada gerek iş adamı ve sanayici gerekse tüm kesimin yapmış bulundukları harcamaların (eğitim, sağlık, tatil, eğlence) tamamının vergiden düşülmesi gerektiğine inanmaktayız. Her belgelendirilen gider belgelendirilen gelir demektir ki hem üniter vergi sistemimizin tam olarak uygulanabilmesini hem de 2013 hedefleri içerisinde olan kayıt dışılıkla mücadelede devletin elini güçlendirecek olup uzun vadede vergi kayıp ve kaçak oranını düşürecektir” diye konuştu.

 

Son Güncelleme: 22.08.2013 09:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.