‘OSBBANK’ kuruluyor

OSBDER genel kurulunda güven tazeleyen Hüseyin Kutsi Tuncay, işbirliğini güçlendirmek için OSB’ler arası ‘Bilgi Bankası’ kuracaklarını söyledi.

‘OSBBANK’ kuruluyor

OSBDER genel kurulunda güven tazeleyen Hüseyin Kutsi Tuncay, işbirliğini güçlendirmek için OSB’ler arası ‘Bilgi Bankası’ kuracaklarını söyledi.

23 Mayıs 2011 Pazartesi 12:12
‘OSBBANK’ kuruluyor
3. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştiren OSBDER’e yeniden başkan seçilen Hüseyin Kutsi Tancay, 2011 yılı hedeflerinde 30 olan üye sayılarını 60 çıkarmak için çalışmalara başlandığını ve bu sayının sanayici için çok şeyi değiştirecek bir güç olduğunu söyledi. Tuncay şöyle devam etti;
 
60 OSB ÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRİR
 
 “Örgütlenme konusunda desteklerinize ihtiyacımız var. Sayımızı 60’a çıkarmamız lazım. İnanın 60 OSB ile Türkiye’de birçok şeyi değiştirebilir. Biz o kadar sayı ile aleyhimizde olan birçok kanunun işlememesini için çalıştık. Türkiye’deki küçük sendikaların gösterdiği performansı kocaman organize sanayiyi olarak bizler bu zamana kadar gösteremedik. OSBDER kimseyi kendine rakip görmüyor. OSBÜK ‘ün yapması gereken işler var. Biz kendimizi sivil toplum örgütü olarak görüyoruz ve bu durum çerçevesinde bir araya geldik. Bizimde yapmamız gereken işlerimiz var. OSBDER ve OSBÜK’ün muhakkak bir yerde kesişmesi lazım. Muhakkak ortak projeler yapması lazım. Biz ortak proje yapmakta ve birlikte çalışmakla istekliyiz. Umarım bundan sonraki dönemde tüm sanayi kuruluşları bu ortam istek çerçevesinde birleşir ve bu çalışmalar için birbirimizi zorlarız.
 
BÖLGE MÜDÜRLERİNİ BİRARAYA GETİRDİK
 
Son 1 yılda 7’inci bölge müdürler toplantısı yaptık. İki adat başkanlar konseyi yaptık. Aydın’a ziyarete gittik. Bu yılda hem bölge müdürlükleri toplantısına ki, bu çok faydalı hem bölgedekilerin kendi tecrübelerini birbirine aktarmalarından hem de ortak sorunlarını gündeme getirip yetkililerle bir araya gelmekten. Bizde bölge müdürlerimizin yapmış olduğu toplantılarından keyif alıyoruz. Önümüzdeki dönemde bunlara devam edilecek. Özellikle Ankara’da yaptığımız ‘Sanayi Strateji Belgesi Değerlendirme Toplantısı’ hem kamuoyunda ciddi etki yarattı hem de Organize Sanayi Bölgeleri’nde. Bu çok ciddi bir proje hem. Sanayi Bakanlığı’nın hazırladığı bu proje içindeki tarafların hazırladığı ‘Sanayi Strateji Belgesi’ desteklenmesi gerekli biz öyle düşündük. 3 kez toplantı yaptık. Önümüzdeki dönemde özellikle Karadeniz’den teklif var. Başkanlar konseyini orada yapmamızı istediler. Değişik yerlerde yapmaya çalışıyoruz. Gittiğimiz yerlerin kamuoyuna yansıması sorunların kamuoyu tarafından duyulması önemli.
 
‘KOMŞUM NE YAPIYOR’ PROJESİ
 
Olabildiğince farklı yerlerde bu tür toplantıları yaparak hem oradaki sorunların ön plana çıkartılması hem de kendi aramızdaki iletişimin daha sağlıklı olması çok faydalı olacak. “Komşum ne yapıyor” projesi ile Organize Sanayi Bölgeleri arasında bir takım ilişkiler kuracağız. Bir taban oluşturabilirsek OSB’lerde biz kendi bölgelerimizde ki sanayiciyi tedarikçi olma çerçevesi içerisinde dünyanın birçok yerine gönderiyorsunuz. Ama biz kendi komşumuzun ne iş yaptığını bilmediğimiz için belki benim bölgemdeki sanayiciyi Atatürk OSB’de tedarikçisi olabilir veya tam tersi benim bölgemdeki işletmede mesleki sanayi tedarikçisi olabilir. Buda daha çok hem kendi bölgemizdeki veri tabanlarının sağlıklı olmasından hem de bu ilişkilerin kurulabilmesine ilişkin organizasyonlar yapmamız gerektiğine inanıyorum. Bununla ilgili çalışmaları da başlattık. Bununla iş yapma kültürünü geliştirmiş oluruz. TSE Başkanıyla bir araya geldik. Hem İzmir’deki hem de kendi sorunlarımızı aktarmak için bir araya geldik. Ürünü Belgelendirme Belgeleri değiştirildi. Özellikle mikro ve küçük ölçekli işletmeleri ciddi şekilde ürün bedellerini ödemesi maliyet artırdı. Daha önce kazanılan bedel üzerinden ya da TSE belgesi malın satış belgesi üzerinden yada cirolu üzerinden fiyatlar belirleniyordu. Şimdi küçük işletmeler için bedeller çok artmış oldu büyük işletmeler için de düşmüş. Bu konunun doğru olmadığını özellikle kaliteli ürün üreten işletmeler için ek maliyet getireceğini TSE Başkanına ilettik. Bu bedellerin düşeceğini bize söylediler. Ama bize şunu önerdiler. Elimizde ciddi kaynaklarımız var. Bu kaynakları doğru kullanmakta zaman zaman zorluklar çekiyoruz.”
 
SANAYİ LOKOMOTİF SEKTÖR OLDU
 
Hüseyin Kutsi Tuncay, Türkiye’de 1960’lı yıllarda başlayan kalkınma döneminde sanayinin ‘lokomotif sektör’ olarak görüldüğünü, ekonomik ve toplumsal kalkınmanın sanayi ile gerçekleştirilmesi için sanayileşmeye önem verildiğine değinerek; “Ülkede sanayinin geliştirilmesi amacıyla uygulamaya konulan teşvik tedbirlerinden biri de OSB uygulamalarına ilk olarak 1962 yılında Bursa OSB’nin kurulmasıyla başlandı. 4562 sayılı OSB Kanunu’nda OSB’ler “ Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinden belli bir plan dahilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla; sınırları tasdik edilmiş arazi parçalarının imar planlarındaki oranlar dahilinde gerekli idari, sosyal ve teknik altyapı alanları ile küçük imalatlar ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık alanları, teknoloji geliştirme bölgeleri ile donatılıp planlı bir şekilde ve belli sistemler dahilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve bu kanun hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgeleri” olarak tanımlandı.
 
OSB’LERDE 1 MİLYON KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANIYOR
 
Bugün Artvin hariç bütün illerde OSB’ler bulunuyor. Bu OSB’lerde 1 milyonu aşkın insan çalışmakta. OSB’lerde tam doluluk sağlanması durumunda yaklaşık 2 milyon insanın çalışması tahmin ediliyor. Türkiye’de tüketilen elektrik enerjisinin yüzde 50’sini sanayi, sanayide tüketilen elektriğin enerjisinin de yüzde 50’sini OSB’ler tüketmektedir. Yarattığı istihdam, üretim ve ihracatla ekonomi için önemli rol üstlenen OSB’ler planlı ve çevreye duyarlı sanayileşmenin de olumlu örneğini teşkil etmektedir. Doksan yıllık geçmişi olan sanayimizin son elli yılında OSB’lerin ekonomi için belirleyici bir güç olduğu gerçeğiyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın son yıllarda OSB’lere gösterdiği ilgi sevindiricidir. Çünkü sorunları çözüme kavuşturulmuş güçlü OSB’ler güçlü ekonominin de göstergesidir.
 
OSB’LERİ CAZİBE MERKEZİ YAPAN POLİTİKALAR GELİŞTİRİLMELİ
 
 Bu ilgiye rağmen OSB’ler ciddi sorunlar yaşamaktadır. OSB’lerin teşvik politikaların dışında tutulması, uygulanan indirimlerin kaldırılması veya indirim oranlarının düşürülmesi ve bazı OSB’lerin sanayi ve ticaret odalarının meclisleri tarafından yönetiliyor olması OSB’ler üzerindeki fon yükleri ve verilen desteklerin azaltılması yanlış izlenen politikalar sonucunda OSB’lerde tam doluluk sağlanamamakta ve altyapı sorunları yaşanmakta. Sorunlar çözüme kavuşturulur üretim, ihracat, teknoloji, Ar-Ge, istihdam alanlarında ilerlenmesi ve teşvik politikalarından yararlanması ve OSB’lerin cazibe merkezleri haline getirecek politikaların hayata geçirilmesi için sivil örgütlenme aşikardır. OSBDER bu amaçla kurulmuş bir sivil yapılanmadır. Kısa sürede uzun mesafeler aldı. 11 olan üye sayımız 30’a çıkmıştır. Derneğimiz üyelerin karşılaştıkları sorunları çözerken hizmet taleplerinin karşılanmasına yönelik çalışmalar yaparak Türkiye’nin sanayi politikalarının oluşumunda OSB’lerin özelde üyelerin yeri ve rolünün belirlenmesini sağlamaktadır.
 
TÜRKİYE’NİN OSB’LERE İHTİYACI VAR
 
Türkiye’nin OSB’lere ihtiyacı vardır. Çünkü Atatürk’ün “sanayileşmek milli davamızdır” sözüne inanmak üretim gücünün temel ölçütünün sanayinin gelişmişliği olduğunu düşünmektedir. Türkiye’nin 2000 yılında ihraç ettiği üründe ithal girdi payı yüzde 58 iken bu rakam 2008 yılında yüzde 64’e çıkmıştır. 2010 yılı itibari ile yüzde 23,9 tarım, yüzde 19,8 sanayi, yüzde 58 inşaat ve yüzde 50,5 hizmetler sektöründe istihdam gerçekleşmektedir. Açık işsiz oranı ise yüzde 13,7’dir. Sanayi sektöründe yaklaşık 4 milyon kişi çalışmaktadır bunların 1 milyonu OSB’lerde istihdam edilmektedir. Sanayileşmiş ülkelerde sanayinin istihdamdaki payı yüzde 25-30’lara ulaşmaktadır. Türkiye’de 2010 verilerine göre sanayinin istihdamdaki payı yüzde 19’dur. Türkiye gelişmiş sanayileşmiş bir ülke olma yolunda ilerledikçe istihdam sorununa ancak sanayinin istihdam içindeki payı arttıkça çözümler bulunabilir. OSBDER, işte bu sanayileşmenin gerçekleşmesi için çalışmalarını yürüterek, sanayicilerin de sorunlarına çözüm yollarına ilişkin önerileri alarak siyasi iradeye sunmaya devam ederek sorunları ve çözümleri kamuoyunun gündemine taşıyacaktır” şeklinde konuştu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.