banner110

Çevre dostu sanayi OSB’lerle mümkün

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Yahşi, çevreye duyarlı sanayileşme için sanayinin OSB çatısı altında toplanması gerektiğinin söyledi. Yahşi, “Sanayi’nin OSB çatısı altında olması önemli” dedi.

Çevre dostu sanayi OSB’lerle mümkün

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Yahşi, çevreye duyarlı sanayileşme için sanayinin OSB çatısı altında toplanması gerektiğinin söyledi. Yahşi, “Sanayi’nin OSB çatısı altında olması önemli” dedi.

16 Mayıs 2011 Pazartesi 11:11
Çevre dostu sanayi OSB’lerle mümkün
GOSB Yönetim binasının konferans salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı, Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Yahşi, Çevre Mühendisi Hasan Seçkin ve Çevre ve Orman Uzmanı Murat Şahin tarafından yapıldı.
 
Yahşi, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın, koruma-kullanma ilkesi çerçevesinde çevresel kaynakların korunması ve geliştirilmesi kapsamında; Atık Yönetimi (15), Su ve Toprak Yönetimi, Deniz ve Kıyı Yönetimi, Hava Kalitesi, Gürültü Kontrolü, İklim Değişikliği, Kimyasallar Yönetimi, Finansman, İzin ve Denetim, Ölçüm ve İzleme sahalarında toplam 43 yönetmelikle hizmet verdiğini kaydetti.
 
Türkiye’nin çevre temizliği konusunda uluslar arası birçok sözleşmede imzasının bulunduğuna değinen Yahşi, uyum yasaları çerçevesinde 27 taslak yönetmelik çalışmalarına devam ettiklerinin altını çizerek şöyle devam etti;
 
YAŞANABİLİR GELİŞMİŞ BİR TÜRKİYE İÇİN
 
“Bakanlık olarak yoğun mevzuat çalışmaları devam etmektedir. Bu mevzuatın hazırlık aşamasında sanayicimizle ve yönetmenliğin ilgili taraftarıyla ortak çalışmalar yapılıp yönetmelikler bu şekilde çıkarılmaktadır. Ancak yönetimin uygulama aşamasındaki sıkıntılarını da ve sanayicilerimizin sorunlarını yerinde dinlemek üzere bu toplantıları tertiplemiş bulunmaktayız. Toplantıların planlanması aşamasında OSB Üst Kuruluşuyla beraber planladık ve tüm Türkiye’yi dolaşıyoruz. Bakanlık olarak tabii ki doğal kaynakların bilinçli şekilde kullanılması, kaynaklarımızın korunması, hava ve suyunda bilinçli bir şekilde kullanılması temiz kalabilmesi şartı sanayileşme ve çevre dengesini çok iyi bilerek ve koruyarak sağlayabiliriz. Bunu yapmanın yolu da işte bu mevzuatları oluşturup bu alanları çok iyi korumak sanayi ile çevre ile halkımızla el ele vererek Türkiye’mizi hem yaşanabilir bir çevre sağlıklı bir çevre olmasını sağlamak hem de gelişmiş bir Türkiye olmasını sağlamak. Bakanlığımız bunun içinde ciddi çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalarda yönetmeliklerin oluşturulması bunların geri planındaki proje çalışmaları ve bunları sonuçlarının uygulamasıyla sokulması önemli bir tarafta tabi Avrupa Birliği Müzakere sürecide başlatıldı. Bu müzakere sürecinin ülkemize ne getirip ne götürdüğünü bununla ilgili çalışmalarda sürdürüyoruz. Bunun tabi Avrupa birliği müzakere sürecinin sanayiye olan yansımalarını da sizlerle paylaşma imkanı olacak.
 
ÇEVRECİ SANAYİCİLER ÖN PLANA ÇIKIYOR
 
Biz sanayicileri çevreyi koruyalım derken sanayicinin yok edilmemesi de önemlidir. Bu bölgeyi korumaya çalışıyoruz. Burada tabi bu çalışmalarımızın sonucuyla sanayide ciddi bir değişmeler gözlemliyoruz. Çevreci sanayiciler artık piyasada daha ön plana çıkma haline geldi. Bu çevreci sanayicimiz hem Türkiye içerisinde kendine rahat bir çalışma ortamı bulurken aynı zamanda da yurt dışında da rekabet imkanları artmış bir şekilde ticaret yapabilme durumuna gelmektedir. Bu değişim olmak zorundadır. Aksi halde hem sanayicinin geleceği hem de ülkemizin geleceği altında ciddi tehditler ciddi tehlikeler beklemektedir. Bu dönüşümü hep beraber yapacağız. Sanayiciler olarak sizler mevzuata uygunluğu sağlayacaksınız. Bizde mümkün olduğu kadar mevzuatların uygulanabilmesi için sizlerle iş birliği yaparak ülkemizi korumak bunun için sanayicilerimize rehberlik yapmak üzere çevre görevlisi diye bir kavram getirildi. Danışmanlık firmaları kuruldu. Bu firmalar tabi şimdilik 54 tane yönetmelik var. Bu yönetmeliklerin doğru şekilde anlaşılıp sanayide bunun ne kadar uygulanıp uygulanmadığı kontrolü ciddi bir bilgi birikimi ve uzmanlık gerektiriyor. Bu açığı da çevre görevlileri çevre danışmanlık firmalarıyla kapatmaya çalışıyoruz. Bu uzman arkadaşları ciddi bir tehlike de beklemektedir. İşini hakkıyla yapmayan çevre görevlileri içinde ilerde sanayicinin de sanayiciyi bir denetleme esnasında ceza vermesi sonucunda bu cezanın çevre görevlilerine ve çevre danışmanlık firmalarına da yansımaları olacaktır. O yüzden bu arkadaşlarımızı mesleğine gerekli özeni gösterip ciddiyetle işlerine eğilmeleri gerekmektedir. Bakanlığımız bünyesinde çevre ile ilgili iki tane genel müdür bulunuyor. Bunlardan biri Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü diğeri ise ÇET Genel Müdürlüğüdür. Bizim genel müdürlüğümüzün çıkarmış olduğu yönetmelik sayısı 52’dir. Bunun direk çevre ile ilişkisi olan 3 tane yönetmelik diğerleri de dolaylı bir şekilde çevre ile ilişkisi bulunmakta ve 54 tane yönetmelik şuanda yürürlüktedir. Bir hayli sözleşmeye de Bakanlık olarak taraf olmuşuz ve bu sözleşmelerin gerekliliklerini de ülke olarak yerine getirmek takip etmek durumundayız. Bakanlık olarak tabi bir taraftan merkezden ve il müdürlüklerimiz üzerinden çalışmalar yürütürken diğer taraftan bazı yetkilerimizi yerel idarelere bağlı kuruluşlara da veriyoruz” şeklinde konuştu.
 
 
GOSB OLARAK SORUNLARA ÇÖZÜM BULUYORUZ
 
Bilgilendirme toplantısında konuşan GOSB Başkanı Vahit Yıldırım, Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde çevre ile ilgili önemli süreçten geçildiğini, GOSB olarak katılımcı firmalarla birlikte bu sorunları dile getirerek çözüm bulabilmek adına çalışmalar yürüttüklerini kaydederek; “Kısa aralıklarla yönetmelikler yayınlanıyor ve var olan mevzuatlara bir takım düzenlemeler yapılarak yeni uygulamalar hayata geçiriliyor. Bu durumu etkilediği sektörler hiç kuskusuz sanayi tesisleri ve bizim gibi Organize Sanayi Bölgelerimizdir. Güncel bir örnek vermek gerekirse; çevre kanununca alınması gereken izin ve lisanslar hakkında yönetmelik uyarınca kapsama giren tesisler için çevre güvenliği çalıştırma veya danışma firmalarda alınma zorunluluğu getirildi. Ayrıca kağıt ortamında yapılan tüm izin ve lisans başvuruları elektrik ortama taşındı. Keza atık yönetimlik gürültü kontrolü hava su kirliliği yönetim konusunda da son birkaç yıl içerisinde değişiklikler getirildi. Bu ve benzeri uygulamalar muhakkak ki işletmeler ve idareler açısından büyük kolaylıklar getirecek ve çevre kirliliği önleme konusunda da çok etkin olacaktır. Ancak geçiş süresinde uygulamalar oturana kadar bir takım sıkıntıların yaşanması da olasıdır. Bu toplantının amacı da sanayici tesislerinin ve OSB’lerin yönetimi olarak bizlerin çevre mevzuatı kapsamında yükümlüklerimizin üzerinden geçmek varsa atladığımız hususları tespit etmek uygulamaların aksayan noktalarını nasıl telafi edeceğimiz çevre kirliliğini azaltma hatta önleme çalışmalarını nasıl etkin hale getirebileceğimiz konularında fikir alışverişinde bulunmaktır. GOSB yönetimi olarak gerek katılımcı firmalarımızın doğru yönlendirebilmek gerekse ortak sorunları dile getirerek çözüm bulabilmek adına yaptığımız çalışmalarla nasıl daha etkili hale getiririz konusunda çözüm bulmaktır. Şeklinde konuştu.Çevre ve Orman Bakanlığı ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu (OSBÜK) tarafından düzenlenen ve iki gün sürecek olan ‘AB sürecinde Sanayi ve Çevre Bilgilendirme Toplantısı’ GOSB’dan sonra TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi Yöneticileriyle de gerçekleştirildi.
 
  
SANAYİNİN OSB’LER BÜNYESİNDE GELİŞMESİNİ İSTİYORUZ
 
Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Yahşi, Sanayi Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şenol Aydın’a; Çevreye duyarlı sanayileşmenin OSB çatısı altında toplanması gerektiğinin önemine değinerek; “Sanayi’nin OSB çatısı altında olması önemli. Çünkü OSB’ler biraz daha derli toplu ve alt yapı sorunları yok. OSB’ler sanayicinin çevreye zarar vermeden üretim yapması konusunda çözümler üretiyor. OSB çatısı altındaki sanayiciler illegal yollara giremiyor. Biz o yüzden OSB’ler bünyesinde sanayinin gelişmesini istiyoruz. Özellikle OSB’lerle beraber bu toplantıları gerçekleştirerek çevre temizliği modelleri hakkında fikir alış verişinde bulunup Türkiye genelinde de OSB modellerinin uygulanmasını sağlıyoruz. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, gelişen sanayi ile çevre temizliğinin beraber yürütülebilir olduğunu göstermek tabiatı korurken sanayide koruyacak bir yaklaşım yakalamaya çalışıyoruz.
 
Türkiye’de son 10 yılda sanayicinin çevreye bakış açısı değişti mi?
 
Türkiye’deki gelişmeleri şöyle bir değerlendirdiğimiz zaman artık sanayicimiz profilin de bir değişme görüyoruz. Sanayicimiz büyürken artık çevre bilincini ön plana çıkarmaya başladı. Bakanlığımızın uygulamaları zaten çevreci sanayici profilini daha net bir şekilde ortaya koyuyor. Artık sanayicimiz şunu anladı; dünya pazarına açılmanın yollarından birisinin çevre dostu sanayici profili. Bizde bunu sanayicimize söylüyoruz. Dünya standardında üretim yaparsak dünya standardında çevreyi korursak bu ikisi beraber yürürse pazarda rekabet şansı artar. Sanayicinin bu açıdan sanayici profilinin değiştiğini biz buradan görebiliyoruz. Ama OSB dışında kalan, biraz daha küçük sanayiciler böyle derme çatma firmalarla çevreye zarar verdiklerini görüyoruz” açıklamasını yaptı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.