Proje üretme kapasitesini arttırıyor

Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Zekeriya Şarbak, bölgenin önümüzdeki dönemine ilişkin hedef ve stratejilerini belirlediğini belirterek, “Ajansımız, yürütmekte olduğu mali destek programları ile yerel düzeyde proje üretme ve uygulama kapasitesini arttırıyor” dedi.

Proje üretme kapasitesini arttırıyor

Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Zekeriya Şarbak, bölgenin önümüzdeki dönemine ilişkin hedef ve stratejilerini belirlediğini belirterek, “Ajansımız, yürütmekte olduğu mali destek programları ile yerel düzeyde proje üretme ve uygulama kapasitesini arttırıyor” dedi.

30 Haziran 2012 Cumartesi 13:35
Proje üretme kapasitesini arttırıyor
 

Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Zekeriya Şarbak, bölgenin önümüzdeki dönemine ilişkin hedef ve stratejilerini belirlediğini belirterek, “Ajansımız, yürütmekte olduğu mali destek programları ile yerel düzeyde proje üretme ve uygulama kapasitesini arttırıyor” dedi.

Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Zekeriya Şarbak, Sanayi Gazetesi’nin sorularını yanıtladı. Şarbak, İktisadi kalkınma alanında uygulanan projeler neticesinde bölgede faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin üretim kapasitesi ile ihracatı artırılarak, bölge istihdamına önemli katkılar sağlandığını belirtti. Türkiye’de uluslararası alanda teknik yardım ve işbirliği konusunda Kalkınma Bakanlığı tarafından görevlendirilen ilk ajans olduklarını bildiren Şarbak, “2011 Yılı Mali Destek Programları kapsamında bölgede Haziran ayından itibaren dağıtacağımız mali destek miktarı 27 milyon TL” dedi. Şarbak, Ajans’ın 2012 yılı için öngördüğü önemli öncelik alanlarının, yeni finansman destek türlerini bölgede uygulamaya sokmak, 2010-2013 Çukurova Bölge Planı kapsamında belirlenen alanlarda sektörel ve tematik araştırma çalışmalarını gerçekleştirmek, gerek ulusal gerekse uluslararası alanda kurumsal işbirliği faaliyetlerini geliştirmek olduğunu söyledi.

Kalkınma ajansının hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

Çukurova Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’a istinaden Türkiye’de kurulmuş bulunan ilk iki kalkınma ajansından birisidir. Ajansın kuruluş amacı, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır. Adana ve Mersin illerinden oluşan TR62 Düzey 2 bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Çukurova Kalkınma Ajansının karar organı Yönetim Kurulu, danışma organı Kalkınma Kurulu, icra organı ise Genel Sekreterliktir. Çukurova Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu, Adana ve Mersin illerimizin Valileri, Büyükşehir Belediye başkanları, Ticaret ve Sanayi Odası başkanları ile İl Genel Meclisi başkanlarından oluşuyor. Kalkınma Kurulu ise, Adana ve Mersin illerimizdeki kamu ve özel kesim temsilcilerinden oluşan 100 kişilik bir kuruldur. Ajansın icra organı olan Genel Sekreterlik’te hali hazırda genel sekreter ile birlikte 24 uzman ve 5 destek personel olmak üzere toplam 30 kişi görev yapmaktadır. 

Kuruluşunuzdan bu yana ne gibi çalışmalara imza attınız?

2006 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Çukurova Kalkınma Ajansı, yerel paydaşların aktif katılımı ile hazırlamış olduğu 2010-2013 Çukurova Bölge Planı ile bölgenin önümüzdeki dönemine ilişkin hedef ve stratejilerini belirledi. Ajansımız, ayrıca yürütmekte olduğu mali destek programları ile yerel düzeyde proje üretme ve uygulama kapasitesini arttırıyor. Ajansımız, 2009 ile 2011 yılları arasında yürütmüş olduğu üç mali destek programı kapsamında toplam bin 715 proje başvurusu almış, değerlendirme süreci sonunda başarılı bulunan 315 proje sahibi ile sözleşme imzaladı. Desteklenen projelerin 148’i KOBİ’ler tarafından uygulanan iktisadi kalkınma programı kapsamındaki projeler olup, 117 proje sosyal kalkınma, 42 proje küçük ölçekli altyapı ve 8 proje ise kırsal kalkınma alanındadır. Sözleşmeye bağlanan projelerde Ajans desteği toplam 66 milyon TL olup 100 milyon TL’lik proje sahiplerinin eş finansman katkısı da hesaba katıldığında yaklaşık 166 milyon TL büyüklüğünde bir kaynak bölgede harekete geçirildi. 2011 yılı mali destek programları kapsamında ise 27 milyon TL’lik kaynak 2012 yılında kullandırılacak. 
İktisadi kalkınma alanında uygulanan projeler neticesinde bölgede faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin üretim kapasitesi ile ihracatı artırılarak rekabet gücü yükselmiş, bölge istihdamına da önemli katkılar sağlandı. Bu alanda uygulanan projeler ile yaklaşık 2 bin 100 kişilik istihdam yaratılırken, firmaların ortalama ciro artışı yüzde 25, istihdam artışı yüzde 22 ve ihracat artışı ise yüzde 17 oldu. Projelerle 250 yeni makine bölge sanayisine kazandırılırken, bölgede üretimi olmayan bir adet makinanın da prototipi yapıldı. Sosyal kalkınma mali destek programları dahilinde yürütülen projelerde ise verilen mesleki eğitimlerde büyük bölümü işsiz gençlerden oluşan yaklaşık 4 bin kişiye meslek edindirme kursları verildi. Ayrıca projeler kapsamında bölge halkından yaklaşık 20 bin kişiye tarım, doğa, çevre, sağlık, turizm ve ihracat alanlarında bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimleri verildi. 

Ajansımızın katılım sağladığı diğer önemli çalışmalardan da burada söz etmekte fayda bulunuyor. Bunlardan ilki, Ajansımızın “Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sağlanan Kaynak İle KKTC’de Kısmi Hibe Destek Yardım Projelerinin Desteklenmesine İlişkin İşbirliği Protokolü” kapsamında KKTC’de hibe projelerinin yürütülmesi konusunda teknik yardım ve gözetim yapmak üzere görevlendirilmesidir. Böylece, Türkiye’de uluslararası alanda teknik yardım ve işbirliği konusunda Kalkınma Bakanlığı tarafından görevlendirilen ilk ajans Çukurova Kalkınma Ajansımız olmuştur. Ajansımızın katılım sağladığı diğer önemli proje ise, OECD Bölgesel Gelişme Politikaları Komitesi tarafından 2010 yılında başlatılan “Liman Şehirleri Projesi”dir. Kentsel gelişmede limanların rolünü ortaya çıkarmayı hedefleyen bu OECD projesine Ajansımız Mersin Limanı vaka çalışması ile katkı sağlıyor. Çalışma neticesinde yayınlanacak olan OECD raporu, Mersin limanı ve Çukurova bölgesinin dünya arenasında daha fazla tanınması için büyük önem taşıyor. Son olarak, Ajans Yönetim Kurulu üyelerimizden oluşan bir heyetle gerçekleştirmiş olduğumuz İtalya seyahati sonunda Emilia-Romagna Bölgesi ile Çukurova Bölgesi arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi yolunda önemli girişimlerde bulunulmuş ve bölgeler arasında kurulacak olan kurumsal ve teknik işbirliğinin temelleri atıldı.

Kurum ve kuruluşlara yönelik ne çeşit destekler veriyorsunuz?

Bölgemizde yer alan KOBİ’lere, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerine yönelik hibe destekleri veriliyor. Ayrıca yine kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerine yönelik doğrudan faaliyet desteklerimiz de bu yıl içerisinde başlatılacak.   

Son bir yıl içerisinde dağıttınız teşvik primi ne kadar?

2011 Yılı Mali Destek Programları kapsamında bölgede Haziran ayından itibaren dağıtacağımız mali destek miktarı 27 milyon TL’dir. Buna karşın 2010 Yılı Mali Destek Programları kapsamında son bir yıldır 30 milyon TL’lik mali destek dağıtılmaktadır.  

Bu zamana kadar kaç adet projeye destek oldunuz?

Ajansımız, 2009 ile 2011 yılları arasında yürütmüş olduğu üç mali destek programı kapsamında toplam bin 715 proje başvurusu almış, değerlendirme süreci sonunda başarılı bulunan 315 proje sahibi ile sözleşme imzalandı. Desteklenen projelerin 148’i KOBİ’ler tarafından uygulanan iktisadi kalkınma programı kapsamındaki projeler olup, 117 proje sosyal kalkınma, 42 proje küçük ölçekli altyapı ve 8 proje ise kırsal kalkınma alanındadır. Uygulama süreci Haziran ayı içerisinde başlayacak olan 2011 yılı Mali Destek Programları kapsamında da toplam 109 tane proje başarılı olarak sözleşme imzalamaya davet edildi. 

Yaptığınız araştırmalara göre bölgenizin öne çıkan özellikleri hakkında bilgi verir misiniz?

Türkiye’nin yükselen ticaret ve ekonomik gelişimi Avrupa, Orta Asya ve Akdeniz havzasında ulaştırma talebinde önemli bir büyüme oluşturuyor. AB, Orta Asya, Kafkaslar, Akdeniz ve Karadeniz’i birbirine bağlayan bir köprü rolü oynayan Türkiye bu anlamda çok uygun bir coğrafi konuma sahiptir. Adana ve Mersin illerinden oluşan Çukurova Bölgesi ise; Türkiye içindeki coğrafi konumu, üretim kapasitesi, geniş hinterlandının yanı sıra yurtiçi ve yurtdışına olan çok-modlu bağlantı kolaylığının sağladığı avantajlarla yalnızca Türkiye’nin değil aynı zamanda Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’in en önemli ulaştırma ve lojistik merkezi konumundadır. Bölge bir yandan limanı, serbest bölgeleri, demiryolu ulaşımı, güçlü tır filosu ve uluslararası havalimanıyla, diğer yandan geçmişten gelen sanayileşme kültürü ve bu yönde gelişmiş insan kaynakları yapısıyla hem lojistik hem de diğer sınai üretim faaliyetleri için bütün imkanlara sahiptir. 5 üniversitesi, iş geliştirme merkezleri, teknoloji parkları, OSB’leri, etkin sivil toplum kuruluşları ve bu kurumların arasında gelişmekte olan işbirliği bölge için diğer önemli avantajlar olarak sayılabilir. 
Ulusal kalkınma plan ve programlarında Çukurova bölgesi için belirlenen temel hedeflerden bir tanesinin Türkiye ve Doğu Akdeniz’in lojistik merkezi olması olduğu söylenebilir. Bunda Mersin limanı ile bağlantılı olan lojistik sektörünün bölgedeki gelişmişliği kadar, AB Ulaştırma Ağı genişleme planında Deniz Otobanları Projesi'ne Mersin’in de eklenmiş olmasının önemli katkı sağladığı açıktır. Öte yandan, halihazırda Mersin’e deniz yolu ile gelen transit yükler demir yolu ile Ortadoğu ülkeleri ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’ne taşınmaktadır. Bu noktada, temeli atılan Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Hattı’nın Akdeniz’e açılan en önemli ayağını Mersin Limanı’nın oluşturacağının da altı çizilmelidir. Ulusal plan ve programlarda bölgeye biçilen ikinci temel rol ise, bölgenin mevcut ve planlanan boru hatlarıyla dünyanın en önemli enerji dağıtım üslerinden biri olma yolunda hızla ilerlemekte olduğu ile ilişkilidir. Petrol ve doğalgazın Akdeniz’le dünyaya ulaştırılabileceği Adana’nın Ceyhan ilçesi, Ortadoğu ile Avrupa’nın enerji köprüsü konumundadır. Bölge, mevcut ve planlanan boru hatlarıyla dünyanın en önemli enerji üslerinden biri olma yolunda hızla ilerlemektedir. Bölge, önümüzdeki yıllarda tamamlanması planlanan Samsun-Adana-Ceyhan boru hattının, BTC ve Kerkük-Adana-Yumurtalık hatlarına ilave olarak gerçekleşmesi durumunda, Hazar ve Irak petrolleri ile Rusya, İran doğalgazının dağıtımında merkez konuma gelerek yılda yaklaşık 190 milyon ton gibi bir kapasiteye ulaşacaktır. Avrupa’nın en önemli limanı olarak kabul edilen Rotterdam terminali kapasitesinin yılda 133 milyon ton olduğu düşünüldüğünde, Ceyhan terminalinin önemi daha net ortaya çıkmaktadır.   
Özetle, Çukurova Bölgesi, jeo-stratejik konumu, üretim kültürü ve kapasitesi, geniş hinterlandının yanı sıra yurtiçi ve yurtdışına olan çok-modlu bağlantı kolaylığının sağladığı avantajlarla yalnız Türkiye’nin değil aynı zamanda Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’in en önemli ulaştırma, lojistik ve enerji merkezi olma potansiyeline sahiptir. Buna karşın, bölgenin sahip olduğu bu potansiyeli kullanmada bugüne kadar başarılı olduğunu söylemek güçtür. Bunun en güzel göstergeleri Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi ve Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu gibi kamu ve özel sektördeki farklı kurumların Türkiye’deki tüm illeri içine alan sosyo-ekonomik gelişmişlik ve rekabetçilik endeksi çalışmalarıdır. Bu çalışmalara göre, Çukurova bölgesinin bu iki ili, üç büyük kentin yanında, Bursa ve Kocaeli gibi sanayileşmiş şehirler ile Tekirdağ, Eskişehir ve Antalya gibi son yıllarda hızlı gelişme gösteren illerin gerisinde kalmaktadır. Bu veriler, bölgenin hem sosyo-ekonomik gelişme hem de rekabet gücü bakımından ivme kazanmak zorunda olduğunu göstermektedir.     
Çukurova bölgesinin ekonomik altyapısında imalat sanayinin rolü oldukça büyüktür. Bölgede imalat sanayi sektörü içinde en yüksek orana sahip ilk 10 alt sektörü içerisinde, “gıda ürünleri imalatı”, “makine ve teçhizat imalatı”, “kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı”, “giyim eşyalarının imalatı”, “fabrikasyon metal ürünleri imalatı”, “kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı” ve “mobilya imalatı” öne çıkmaktadır. Buna karşın, Adana’daki üretim birimlerinin Mersin’e göre daha büyük ölçekli olduğu anlaşılmaktadır. Tarıma dayalı sanayi, Adana’da istihdam açısından yoğunlaşması en yüksek alt sektör olarak öne çıkmaktadır. Adana’da diğer öne çıkan sektörler kısaca “kimya, kimyasal ürünler, petrol, kömür, lastik ve plastik ürünleri sanayi”, “ağaç ürünleri sanayi” ve “metal eşya ve makine sanayi” alt sektörleridir. Mersin’de Adana’ya benzer olarak “tarıma dayalı sanayi” alt sektörü yüksek değerlere ulaşmaktadır. “Metalik cevher üretimi”nde ise krom madeni üretimindeki yüksek istihdam değeri nedeniyle Mersin öne çıkmaktadır. “Metal dışı ürünler”, ”ağaç ürünleri”, “kimya, kimyasal ürünler, petrol, kömür, lastik ve plastik ürünleri sanayi” ve “metalik olmayan madencilik” sektörleri bölgede öne çıkan diğer alt başlıklardır. 

2012 yılı içerisinde yapmayı düşündüğünüz çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?

Ajans bir yandan 2011 yılı mali destek programları uygulama sürecini yıl içerisinde büyük ölçüde tamamlamayı öngörürken, diğer yandan 2013 yılı sonrası Bölge Planı hazırlık çalışmalarını başlatacak ve 10. Ulusal Kalkınma Planı çalışmalarına destek verecektir. Ajans’ın 2012 yılı için öngördüğü diğer önemli öncelik alanları, yeni finansman destek türlerini bölgede uygulamaya sokmak, 2010-2013 Çukurova Bölge Planı kapsamında belirlenen alanlarda sektörel ve tematik araştırma çalışmalarını gerçekleştirmek, gerek ulusal gerekse uluslararası alanda kurumsal işbirliği faaliyetlerini geliştirmek, kurumsal eksiklikleri gidererek kurumsallaşma faaliyetlerini süratle tamamlamak, insan kaynakları stratejisi ile performans değerleme sistemini hayata geçirmek, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemini etkin ve verimli bir biçimde ajans faaliyetlerinde uygulamak ve yatırım destek ve tanıtım faaliyetlerini çeşitlendirerek sürdürmek olacaktır.Kalkınma ajansı olarak bölgenizdeki OSB’lere yönelik ne gibi çalışmalarınız oldu. Bu çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz?

OSB’lerde yer alan işletmeler Ajansımız tarafından yürütülmekte olan mali destek programlarından önemli ölçüde yararlanıyor. Bu çerçevede işletmeler hem proje hazırlama hem de proje uygulama eğitimlerinden faydalanıyorlar. OSB’lerle gerek planlama ve gerekse yatırım destek faaliyetleri kapsamında da düzenli işbirlikleri sürdürülüyor

Yaptığınız araştırmalar doğrultusunda bölgede yeni bir ihtisas yada karma OSB kurma ihtiyacı var mı? Varsa OSB kurulmasına yönelik çalışmalar başladı mı? 

Bölgemizin OSB ihtiyacına dönük bir araştırma çalışmamız bulunmuyor. Buna karşın, yeni dönemde bölgesel kalkınmada kümelenme yaklaşımının önemi de herkesçe kabul ediliyor. Bu çerçevede bölgede mevcut sektörel kümelenmelerin desteklenmesi ve yeni kümelerin oluşturulması şarttır. Kümelenme için OSB’lerin varlığı bir şart oluşturmamakla birlikte önemli görülmektedir.


Son Güncelleme: 05.07.2012 10:06
Anahtar Kelimeler:
Kalkınma Ajansıçka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.