OSB’leri yakın takipteyiz

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Erdoğan Serdengeçti, “OSB’lerimizle iyi bir temas içindeyiz. Karşılıklı olarak birbirimizi yakından takip ediyoruz” dedi.

OSB’leri yakın takipteyiz

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Erdoğan Serdengeçti, “OSB’lerimizle iyi bir temas içindeyiz. Karşılıklı olarak birbirimizi yakından takip ediyoruz” dedi.

02 Nisan 2012 Pazartesi 09:55
OSB’leri  yakın takipteyiz

Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde faaliyet gösteren Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Genel Sekreteri Erdoğan Serdengeçti, Sanayi Gazetesi’nin sorularını cevapladı. Çeşitli programlarla hem özel sektörü hem de kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşları desteklediklerini belirten Serdengeçti, “DOĞAKA olarak, her ilin, hatta her ilçenin, güçlü yanlarını ve potansiyelini doğru biçimde tespit ederek uygun destek mekanizmalarını harekete geçirmeye özen gösteriyoruz” dedi. OSB’lerle iyi bir temas içinde olduklarını söyleyen Serdengeçti, “Ajans uzmanlarımız OSB’lerin denetimlerini gerçekleştiren komisyonlarda yer alıyor. Yani karşılıklı olarak birbirimizi yakından takip ediyoruz” diye konuştu.

Kalkınma ajansının hakkında kısaca bilgi verir misiniz?
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), ülkemizde son yıllarda kurulan 26 kalkınma ajansından biri olarak Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde faaliyet gösteriyor. Ajansımız faaliyetlerine Temmuz 2009 itibarı ile başladı; Mart 2011’de ise personel alımını tamamladı. 26 uzman ve 4 destek personelinden oluşan dinamik kadrosu ile TR63 Doğu Akdeniz Bölgesinin iktisadi ve sosyal kalkınması için çalışıyor. Bu amaca yönelik olarak, hem kalkınmanın planlamasına yönelik çalışmalar yapılıyor, hem de hazırlanan planlarla uyumlu projelerin desteklenmesi için teknik ve mali destek programları yürütülüyor.

Kuruluşunuzdan bu yana ne gibi çalışmalara imza attınız?

Öncelikle, tüm diğer çalışmalarımıza yön verecek olan TR63 Bölge Planımızın hazırlanmasına odaklandık. Eylül 2010 itibarı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının da onayını alan planımız, bölgemizin kalkınması için beşeri sermayenin geliştirilmesi, tarımsal rekabet gücünün artırılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi, sanayi ve ticaretin geliştirilmesi ve turizm potansiyelinin değerlendirilmesini içeren beş temel gelişme eksenini ortaya koyuyor. Takip eden süreçte ise, planla uyumlu alanlarda projelerin hayata geçirilebilmesi için teknik ve mali destek programlarımızı uygulamaya başladık. Bölgedeki kurum ve kuruluşların kapasitesinin geliştirilmesine yönelik Teknik Destek Programını 26 kalkınma ajansı arasında ilk uygulayan biz olduk. Benzer şekilde, daha önce Doğu ve Güneydoğu illerinde valiliklerce uygulanan SODES’in (Sosyal Destek Programı) kalkınma ajansları tarafından uygulamasına ilk olarak DOĞAKA ile başlandı. Hem Teknik Destek, hem de SODES programlarına verdiğimiz önem, kalkınmayı sadece bir iktisadi büyüme meselesi gibi algılamadığımızın en önemli göstergesidir.

Bunların yanı sıra, iktisadi kalkınmanın hızlandırılmasına yönelik ilk teklif çağrımızı 2010 yılında yaptık. Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye’de faaliyete başlayan Yatırım Destek Ofislerimiz de bölgenin tanıtımına ve yatırımcı çekilebilmesi için önde gelen sektörel analizine yönelik başarılı çalışmalarına devam ediyorlar. Bölgemizde istihdam imkânlarının gelişmesi için yeni girişimcileri desteklemek üzere KOSGEB ile birlikte başladığımız Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine bu sene de devam edeceğiz. Bölgemizi akademik, sanatsal ve sportif faaliyetler açısından da merkeze yaklaştıracak faaliyetlere önem veriyoruz.

Kurum ve kuruluşlara yönelik ne çeşit destekler veriyorsunuz?
Çeşitli programlarımızla hem özel sektörü hem de kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşları destekliyoruz. Desteklerimizden faydalanmak isteyenler, başvuru dönemlerinde proje teklifi hazırlayarak ajansımıza başvuruyorlar. Biz de, ajans dışından uzmanların değerlendirmesiyle belirlenen başarılı projelere hibe desteği sunuyoruz. Örneğin geçtiğimiz sene işletmelerin modernizasyonu ve kapasitesinin artırılmasına, ar-ge ve inovasyona yönelik yatırımlar yapmalarına destek verdik. Teknik Destek Programımız kapsamında, kâr amacı gütmeyen paydaşlarımızın kurumsal kapasitesinin artırılabilmesi için ihtiyaç duydukları alanlarda uzmanları temin ettik; bu sene de bu program kapsamında başvuruları almaya devam ediyoruz. Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programımızla ise, bölgenin gelişmesi açısından önem arz eden konular ve sektörlerle ilgili planlama ve fizibilite hazırlama çalışmalarını destekliyoruz. Geçen yıl ilk kez uyguladığımız SODES programıyla ise, dezavantajlı kesimlerin sosyal yaşama daha etkin bir şekilde katılabilmelerine yönelik olarak istihdamın artırılması, sosyal içermenin geliştirilmesi ve kültür-sanat ve spor faaliyetlerinin desteklenmesini sağlıyoruz. Hibe desteklerimizin dışında, Yatırım Destek Ofislerimiz aracılığıyla, yatırımcıların yer bulmalarına, izin ve ruhsat işlemlerini sonuçlandırmalarına destek oluyoruz. Örneğin geçtiğimiz sene içinde 24 yatırımcı Yatırım Destek Ofislerimize ulaşarak işlemlerinin hızlandırılması için uzmanlarımızdan destek aldı.

Son bir yıl içerisinde dağıttınız teşvik primi ne kadar?
Biliyorsunuz, ajanslar teşvik değil, hibe programları ile özel sektör kuruluşlarına destek sağlıyor. İkisi arasındaki temel fark, teşvik sistemi ile yatırımcılara vergi indirimleri sağlanarak kolaylıklar yapılırken, hibe programları ile şirketlerin projelerine doğrudan kaynak sağlanmasıdır. Bir diğer önemli fark olarak da, hazine teşviklerinden yeni yatırımlar için de yararlanılabilirken, ajans hibelerinin faaliyete devam eden işletmeler için kullanılması gösterilebilir. Ajansımız, 2010 yılı içinde yaptığımız Teknik Destek, Doğrudan Faaliyet Mali Desteği ve İktisadi ve Sosyal Kalkınma teklif çağrıları sonucunda 201 farklı projeye 13 milyon lirayı aşan bir destek sağlıyor. Bu projelerle, proje sahiplerinin kendi kaynaklarından sağladıkları katkılar dahil, toplam yaklaşık 29milyon liralık bir kaynağı bölgemiz için harekete geçirmiş oluyoruz.

Yaptığınız araştırmalara göre bölgenizin öne çıkan özellikleri hakkında bilgi verir misiniz?

Bölgemiz aslında oldukça heterojen bir bölge. Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye’nin birbirinden farkları kadar, aynı ilin ilçeleri arasında da belirgin farklar görmek mümkün. Örneğin, Kahramanmaraş tekstil sektörü ile öne çıkarken, İskenderun Körfezi ve Osmaniye demir-çelikte lider konumda. Üç ilimiz de tarımsal üretim açısından oldukça şanslı; ancak özellikle Kahramanmaraş bu tarımsal ürünlerin işlenmesi ve katma değer katılarak pazarlanması açısından daha fazla yol kat etmiş. Hatay ise, dış ticarette oldukça başarılı; zira bölgemizde üretilenden çok daha fazlası Hataylı tüccarlar sayesinde dünya pazarlarına satılıyor. Turizm açısından üç ilimizin de potansiyeli yüksek; ancak bilhassa Hatay kültür ve inanç turizmi varlıklarıyla, doğru yatırımlarla desteklendiği takdirde bu alanda büyük bir ivme kazanabilir. DOĞAKA olarak, her ilin, hatta her ilçenin, güçlü yanlarını ve potansiyelini doğru biçimde tespit ederek uygun destek mekanizmalarını harekete geçirmeye özen gösteriyoruz.

Yaptığınız araştırmalar doğrultusunda bölgede yeni bir ihtisas ya da karma OSB kurma ihtiyacı var mı? Varsa OSB kurulmasına yönelik çalışmalar başladı mı?
İskenderun Körfezi çevresindeki üç OSB’mizde yer sıkıntısı yaşandığı için İskenderun’da ikinci bir OSB’nin kurulması ve Osmaniye’deki mevcut OSB’nin genişletilmesi gündemde. Benzer şekilde Kahramanmaraş’ta da yeni bir OSB için yer araştırılıyor. Bunların dışında, çeşitli ihtisas OSB’lerin kurulması da gündemde. Örneğin, ajans olarak Hatay ve Osmaniye illerinin konumlarından kaynaklanan, lojistik sektöründeki avantajlarını etkili bir şekilde değerlendirebilmeleri amacı ile Lojistik Sektörü Mastır Planı hazırlanması çalışmasını yürütüyoruz. Bu çalışma sonucunda büyük ihtimalle, körfez çevresinde bir Lojistik Köy kurulması gündeme gelecek. Ayrıca, Hatay’ın Altınözü ilçesinde hayvancılık sektörüne yönelik bir ihtisas OSB kurulması için fizibilite çalışmaları devam ediyor. Osmaniye’de de gıda sektörü için bir ihtisas OSB kurulması ihtimali değerlendiriliyor.


OSB’lerle birbirimizi yakından takip ediyoruz

Kalkınma ajansı olarak bölgenizdeki OSB’lere yönelik ne gibi çalışmalarınız oldu? Bu çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz?
Bölgemizde bulunan yedi adet OSB’nin beşinin müdürleri zaten ajans Kalkınma Kurulumuzun üyesi. Dolayısıyla, OSB’lerimizle oldukça iyi bir temasımız mevcut. Ayrıca, ajans uzmanlarımız OSB’lerin denetimlerini gerçekleştiren komisyonlarda yer alıyor. Yani karşılıklı olarak birbirimizi yakından takip ediyoruz. Elbette, Yatırım Destek Ofislerimize gelen yatırımcı başvurularında yatırım için yer bulunması söz konusu olduğunda ilk irtibata geçtiğimiz paydaşlarımız da OSB’lerimiz oluyor.

 


Ajans Adı                                  : Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

Kapsadığı İller             : Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye

Yönetim Kurulu Başkanı      : Celalettin Cerrah, Osmaniye Valisi

Kalkınma Kurulu Başkanı    : Şahin Balcıoğlu, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı

Genel Sekreter                        : Erdoğan Serdengeçti

 

 

Son Güncelleme: 03.04.2012 08:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.