Girişimcilik kültürünü oluşturmayı hedefliyoruz

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Faruk Tezel, “2010-2013 Batı Karadeniz Bölge Planı ile bölgede girişimcilik ve üretim kültürünün oluşturulması hedefliyoruz” dedi.

Girişimcilik kültürünü oluşturmayı hedefliyoruz

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Faruk Tezel, “2010-2013 Batı Karadeniz Bölge Planı ile bölgede girişimcilik ve üretim kültürünün oluşturulması hedefliyoruz” dedi.

09 Mayıs 2012 Çarşamba 10:18
Girişimcilik kültürünü oluşturmayı hedefliyoruz


  Zonguldak, Karabük, Bartın illerini kapsayan Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreteri Faruk Tezel, Sanayi Gazetesi’nin sorularını yanıtladı. Ajans olarak, 2010-2013 Bölge Planı ile bölgenin sahip olduğu potansiyelleri harekete geçirerek bölgesel kalkınmanın sağlanması amacını taşıdıklarını söyleyen Tezel, “Bölgede girişimcilik ve üretim kültürünün oluşturulması ve bölge potansiyellerinden en yüksek katma değerin sağlanmasını hedefleniyoruz” dedi. Ajans olarak öncelikle bölgede kurulu bulunan OSB’leri analiz ettiklerini belirten Tezel, “Karabük OSB’nin genişletilmesi için gerekli başvurular yapıldı. Konunun nihai hale gelmesi ile birlikte yeni alan OSB’ye ilave edilecek” diye konuştu.

Kalkınma ajansı hakkında kısaca bilgi verir misiniz?
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanuna istinaden, 25.07.2009 tarih ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TR81 Düzey 2 (Zonguldak-Karabük-Bartın) Batı Karadeniz Bölgesi’nde faaliyet göstermek üzere kuruldu. Ajansımız, hali hazırda 23 uzman ve 4 destek personeli ile çalışmalarına devam ediyor. Merkezi Zonguldak İlinde bulunan Ajans, Karabük ve Bartın İllerindeki faaliyetlerini de Haziran 2010 itibariyle bu illerde kurulan Yatırım Destek Ofisleri vasıtasıyla sürdürüyor.

Kuruluşunuzdan bu yana ne gibi çalışmalara imza attınız?
Öncelikle kurumsal kimlik çalışmaları tamamladık.  2010 yılı içerisinde Batı Karadeniz Bölgesi Bölge Planı çalışmalarını tamamlayıp ve bu plan 24.09.2010 tarihinde DPT Müsteşarlığı tarafından onaylandı. Hazırlanan bölge planının vizyonu “İçselleştirdiği Girişimcilikle Sektörel Çerçevesini Genişleterek Yeni İstihdam Alanları Yaratmış ve Yaşam Kalitesini Yükseltmiş Rekabetçi Bir Bölge Olmak” olarak belirlendi. Ajansımız 2010-2013 Bölge Planı ile bölgenin sahip olduğu potansiyelleri harekete geçirerek bölgesel kalkınmanın sağlanması amacını taşımaktadır. 2010-2013 Batı Karadeniz Bölge Planı, bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bütüncül bir yaklaşımla gerçekleştireceği kalkınma stratejisinin hedeflerini ve önceliklerini ortaya koyan bir temel politika dokümanıdır. Hazırlanan plan ile bölgede girişimcilik ve üretim kültürünün oluşturulması ve bölge potansiyellerinden en yüksek katma değerin sağlanmasını hedefleniyoruz. Ayrıca bu çalışma ile Ajansımız tarafından verilmesi hedeflenen mali ve teknik desteklere zemin oluşturacak bir çerçevenin de ortaya konulması hedeflendi.
  2010-2013 dönemini kapsayan Batı Karadeniz Bölge Planı, Zonguldak, Karabük ve Bartın İllerinin oluşturduğu bölgenin kaynaklarının sürdürülebilir biçimde yönetilerek, bölge içerisinde ekonomik ve sosyal kalkınmayı hedefleyen çalışmalara yol göstermeyi amaçlıyor. Bu planla, bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bütüncül bir yaklaşımla gerçekleştireceği kalkınma stratejisinin hedefleri ve öncelikleri ortaya konulmaktadır. Plan aynı zamanda, belirlenen önceliklerin hayata geçirilmesine katkıda bulunacak, istihdam olanaklarını arttırarak kalkınmaya yardımcı olacak projelere verilecek destekleri kapsayan Mali Destek Programlarına da temel oluşturuyor. Batı Karadeniz Bölgesi’nde girişimciliğin geliştirilmesine ve mevcut sektörlerin sorunlarının çözümüne yönelik olarak çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda mobilyacılık ve orman ürünleri sektörel çalıştayları ile 2011 yılı ilk yarısında Turizm ve Demir-Çelik sektörleri çalıştayları gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra bölgede bulunan işletmelerin dış ticaret kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar İGEME ve bölgede bulunan Ticaret ve Sanayi Odaları ile işbirliği içerisinde sürdürülüyor.
  Ajans olarak uluslararası işbirliği faaliyetleri açısından araştırmalar yapmakta ve bölge yararına olduğu düşünülen projelere ortak ya da başvuru sahibi olarak başvuruda bulunmaktayız. Bu kapsamda Ajans, 2011 yılında Avrupalı Seçkin Destinasyonlar proje yarışmasına Safranbolu Belediyesi, KARTAB (Karabük Turizm ve Altyapı Birliği-Başkanı Karabük Valisi), Yörükköyü ve Hacılarobası Köyü Muhtarları, Üniversite İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ortaklarıyla Safranbolu Eski Çarşı ve Kıranköy isimli proje ile katılmıştır. Aynı şekilde Yunanistan ile birlikte Karadeniz Sınır Ötesi işbirliği projeleri kapsamında kadın girişimcilik ile ilgili bir projede ortak olarak yer alınmıştır. Ayrıca Ajans ile bölge Ticaret ve Sanayi Odaları, üniversiteleri ve İş Geliştirme Merkezleri gibi paydaşlarının teknik personelinin, stratejik planlama ve sürdürülebilir kalkınmada yaklaşım, yöntem ve araçları, AB ülkelerinde oluşmuş olan bilgi ve tecrübeden yararlanarak geliştirebilmeleri amacıyla AB ülkelerine hareketliliğini amaçlayan Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında Leonardo da Vinci Hareketlilik programına Macaristan, Bulgaristan, Hırvatistan ve İtalya’dan Kalkınma Ajansları, Ticaret Odaları Ve İş Geliştirme Merkezleri ile ortaklık kurularak ‘UZMANLAR BİR ARAYA GELİYOR’ isimli proje ile başvuru yapılmıştır. Önümüzdeki dönemlerde de bu tarz bölgeye katma değer getirecek projeler araştırılarak gerekli başvurular yapılmaya devam edilecek.

Kurum ve kuruluşlara yönelik ne çeşit destekler veriyorsunuz?
Ajanslar bölgelerindeki kurum ve kuruluşlara Doğrudan Finansman Desteği, Doğrudan Faaliyet Desteği, Faiz Desteği ve Faizsiz Kredi Desteği ve Teknik Destek şeklinde destekler vermektedir. Doğrudan finansman desteği yöntemi proje teklif çağrısı yoluyla uygulanıyor. Faiz Desteği ve Faizsiz Kredi Desteği mevzuatta olmasına karşılık henüz uygulamaya alınmış destekler değildir. Teknik destek kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmemekte, mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde, öncelikle ajansın kendi personeli eliyle, danışmanlık hizmeti sağlanması şeklinde bir uygulama yapılıyor.

Son bir yıl içerisinde uyguladığınız mali destek miktarı ne kadardır?
BAKKA, ilk mali destek programını 2010 Yılı “İşletmelerin Ekonomik Gücünü ve Rekabet Kabiliyetini Arttırmaya Yönelik Mali Destek Programı” kapsamında KOBİ’lere yönelik olarak 11.000.000 ¨ bütçe ile yürütmüştür. Program kapsamında KOBİ’lere 400 bin ¨’ye kadar maksimum yüzde 50 oranında hibe desteği sağlanmıştır. Projeler tamamlandığında 10.094.569 ¨ BAKKA desteği ile toplamda 22.125.756  ¨ tutarında yatırım gerçekleştirilmesi ve 557 kişilik yeni istihdam sağlanması öngörülüyor. 2011 yılında Ajans “KOBİ Mali Destek Programı(MDP)” ve “Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı” başlıkları altında iki proje teklif çağrısı ilanı yayınlamıştır. 11.500.000 ¨ bütçeli KOBİ Mali Destek Programı bünyesinde KOBİ’lere 400 bin ¨’ye kadar maksimum yüzde 50 oranında hibe desteği sağlanmaktadır. 3.000.000 ¨ bütçeli Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı bünyesinde Kar Amacı Gütmeyen kurum ve kuruluşlara 100 bin ¨’ye kadar maksimum yüzde 90 oranında hibe desteği sağlanmaktadır. KOBİ MDP kapsamında Ajansımıza 142, Sosyal Kalkınma MDP kapsamında ise 83 adet proje başvurusu ulaşmıştır. Değerlendirme çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Ayrıca Ajansımız tarafından 17 Mayıs 2011 tarihinde başlatılmış olan “2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı(DFD)” kapsamında da projelerin tamamlanmasının ardından toplamda ¨435.278 ¨’lik kaynak kullandırılmıştır.

Bu zamana kadar kaç adet projeye destek oldunuz?
“2010 yılı İşletmelerin Ekonomik Gücünü ve Rekabet Kabiliyetini Arttırmaya Yönelik Mali Destek Programı” kapsamında 174 adet proje başvurusu alınmış, yapılan değerlendirmelerin ardından 44 proje destek almaya hak kazandı. Sözleşme davetimize icabet eden 41 firmayla sözleşme imzalanmış ve projeler uygulamaya başlandı. 2011 yılı DFD Programı kapsamında ise başvuran 19 projeden 12 tanesi sözleşme imzalamaya hak kazanmış, 11 tanesi başarılı bir şekilde sonlandırıldı. 2011 yılı mali destek programlarının değerlendirme süreci ise Nisan ayı itibari ile sonuçlandı. Bu kapsamda 46’sı asil olmak üzere 62 KOBİ projesi ile 37’si asil olmak üzere 40 sosyal kalkınma projesi başarılı bulundu. Söz konusu projeler şuan da sözleşme imzalama aşamasındalar.

Yaptığınız araştırmalara göre bölgenizin öne çıkan özellikleri hakkında bilgi verir misiniz?
Batı Karadeniz Bölgesi, sahip olduğu zengin taş kömürü kaynakları ve bu zenginliklere bağlı olarak gelişmiş demir-çelik endüstrisiyle tanınmaktadır. Sanayi faaliyetleri gelişmiş olan bölge ekonomisinde tarımsal faaliyetler önemli bir yer tutmamaktadır. Madencilik sektöründe uzun süredir var olan ve son yıllarda etkisini daha çok hissettiren sıkıntıların aksine demir çelik ve buna bağlı sanayi ve yan sanayi ürünleri üretiminin (tersanecilik, oto yan sanayi, vb.) bölge ekonomisindeki payı giderek artmaktadır. Son yıllarda daha hızlı gelişim gösteren bu sektör, bölgenin ekonomik gelişimi açısından önem arz ediyor. Bölgede baskın olan bu iki sektör haricinde tekstil ve gıda sektörlerinde de faaliyet gösteren firmalar mevcut. Tekstil ve gıda sektörlerinin de bölge ekonomisi içindeki payları artıyor. Bölgede tarımın yanında kırsal faaliyetlere destek olabilecek bir diğer sektör de turizm sektörüdür. Yüzde 63’ünü orman ve fundalık alanların oluşturduğu bölge, kırsal kalkınmaya da destek olabilecek doğa turizmine elverişli pek çok değeri bünyesinde barındırıyor. Küre Dağları Milli Parkı, Yenice Ormanları bu değerlerden yalnızca ikisidir.
  Altyapı kapsamında değerlendirilebilecek ulaşım olanaklarına bakıldığında, bölgenin kara-deniz ve havayolu açısından çeşitlilik arz ettiği görülmektedir. Bölgede karayolu ulaşımı kısmen yeterlidir fakat bölgenin ulaşılabilirliliğinin arttırılması için bölünmüş yol çalışmaları hızlı bir şekilde sürdürülmektedir. Bartın İli’nde demiryolu altyapısının bulunmamasına rağmen Zonguldak ve Karabük’te demiryolu yük taşımacılığında kullanılmaktadır. Bölgedeki tek havayolu Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde bulunan Saltukova Havaalanı’dır. Bölgede 5 adet liman mevcut. Bu limanların üçü Zonguldak, ikisi Bartın sınırları içerisinde yer alıyor. Bu limanlar haricinde Zonguldak’ta yapılacak olan üç adet ilave liman projesi bulunmaktadır. Bunlardan biri özel sektör yatırımıyla Çatalağzı’nda yapılmakta olan liman projesi diğeri ise 25 milyon ton/yıl kapasiteli olması hedeflenen Filyos Limanı Projesi’dir. Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yapılması planlanan liman için gerekli izin işlemleri tamamlandı.
  Filyos Limanı, Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde yapılması planlanan Filyos Vadisi Projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan bir projedir. Planlanan proje alanı 10.000.000 m²’nin üzerinde olup kamulaştırma çalışmaları halen devam etmektedir. Filyos Vadisi Projesi, bölgede ekonomik kalkınmayı tetikleyecek, bölgenin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmasını ve yatırım çekmesini sağlayacak en önemli projedir. Proje kapsamında yapılması planlanan liman ayrıca büyük önem arz etmektedir: Filyos Limanı Projesi Zonguldak-Karabük-Bartın illerinin yanı sıra çevre illere ve İç Anadolu Bölgesi’ne hizmet edecek olan ve Avrupa Birliği uyum süreci dâhilinde yürütülen TINA-2020 (Türkiye Ulaşım Altyapı İhtiyaçlarının Belirlenmesi) kapsamında da öncelikli projeler kapsamına alınmış bir projedir.  Bölgede üretilen malların ticari merkezlere dağıtımı ve bölgeye hammadde sevkiyatı sağlamak amacıyla bölgenin demiryoluyla özellikle Marmara Bölgesi’ne bağlantısı gerekmektedir. Bu sebeple DLH tarafından bir proje hazırlatılarak Adapazarı-Karasu-Akçakoca-Ereğli-Zonguldak-Bartın arasında yaklaşık uzunluğu 281 km olan ve 7 senede bitirilmesi hedeflenen demiryolu projesi yapılmış ve Adapazarı-Karasu arasındaki yaklaşık uzunluğu 50 km olan ilk etabının ihalesi gerçekleştirilmiştir.  Bu proje yük taşımacılığı alanında sağladığı katkının yanında Karadeniz Bölgesinin önemli turizm merkezleri olan Bartın, Kocaali, Karasu ve Ereğli'nin mevcut demiryolu ağına bağlanması ile Batı Karadeniz bölgesinin, İstanbul ve Marmara bölgesi ile Ankara ve İç Anadolu bölgesine bağlanmasını sağlayacak, yolcu taşımacılığı alanında ülkemiz ulaşım yapısında önemli rol oynayacaktır.

Kalkınma ajansı olarak bölgenizdeki OSB’lere yönelik ne gibi çalışmalarınız oldu. Bu çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz?
Ajans olarak öncelikle bölgede kurulu bulunan OSB’leri analiz ettik ve “Batı Karadeniz Bölgesi OSB’leri Mevcut Durum Analizi” adını taşıyan bir rapor yayınladık.
Raporun hazırlık aşamasında Çaycuma OSB, Karadeniz Ereğli OSB, Alaplı OSB, Karabük OSB ve Bartın OSB’de saha çalışmaları gerçekleştirdik. Saha çalışmasında önce OSB’lerin bölge müdürleri ile tek tek görüştük, ardından OSB’lerde detaylı çalışmalar gerçekleştirdik. Ajans Uzmanları tarafından yapılan incelemelerde Çaycuma OSB’nin yüzde 37’sinin, Karadeniz Ereğli OSB’nin yüzde 26’sının, Karabük OSB’nin yüzde 28’inin, Bartın OSB’nin yüzde 14’ünün boş durumda olduğunu tespit ettik. OSB’lerde faaliyet gösteren 70 firmayla yüz yüze anket uygulaması yaptık. Karabük OSB’nin genişletilmesi için gerekli başvurular yapıldı. Konunun nihai hale gelmesi ile birlikte yeni alan OSB’ye ilave edilecek.

Yaptığınız araştırmalar doğrultusunda bölgede yeni bir ihtisas ya da karma OSB kurma ihtiyacı var mı? Varsa OSB kurulmasına yönelik çalışmalar başladı mı?
Mevcut durumda OSB’ler tam kapasitede değildir. İlave OSB yapımı Alaplı OSB devreye girdikten sonra ve diğer OSB’ler yüzde 100’lük doluluk oranlarına ulaştıktan sonra değerlendirilmelidir.


Son Güncelleme: 15.08.2015 10:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.