banner89
GOSBSAD, GOSB yönetim kurulu ve Müteşebbis Heyette bizleri temsil eden sanayici arkadaşlarla çeşitli zamanlarda yaptığımız ikili ve çoklu konuşmalarda, bu yıl Temmuz ayında yapılması gereken ve sanayicilerin müteşebbis heyete temsilci göndermesini sağlayan genel kurulunun, esas genel kurul olarak yapılması büyük bir ekseriyetle onaylandı. Dernek yönetim kurulu olarak bu uzlaşmayı, yönetim kurulu kararı haline getirdik.Müteşebbis heyet başkanımız Sayın Ercan Topaca’yı yeni seçilen GOSBSAD Yönetim Kurulu olarak ziyaret ettik. Sayın valimizin şahsında GOSB müteşebbis heyet başkanlığı yapan bütün valilerimize teşekkür ettik.
Derneğimizin vizyon ve misyonunu anlattık. Gebze organize bölgesinin kuruluş ve şantiye aşamasını geçtiğini, OSB kanunu ve yönetmeliğinin işletme aşamasındaki OSB’ler için öngördüğü esas genel kurul
sistemi yönetimi için, hazırlıklar içinde olduğumuzu ve 7 kadar inşaat halindeki firmamızın yapı kullanma izinlerinin tamamlaması gerektiğini belirttik. Kendileri bizi anlayışla dinledi, işlerinin yoğun olduğunu bu yüzden bizim randevumuzu bile birkaç defa ertelemek zorunda kaldığını belirtti. Kendisi de GOSB müteşebbis heyetinde vali yardımcısı ile temsil edilmeyi düşündüğünü ifade etti. Geçen yıl, Sayın valimizin selefi Sayın Gökhan Sözer’i, bir gurup GOSB’lu sanayici ile ziyaretimizde bize; “Bu işlerden (müteşebbis heyet) valilik makamını kurtarın, kendi kendinizi yönetin” diyerek serzenişte bulunmuştu. Bu diyalogu yüzümüz kızararak hatırlıyoruz.
 
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Kuruluş Protokolu 1985 yılında Müteşebbis Heyet tarafından imzalandı. İmar planları, alt yapı projeleri ve ihale süreçleri sonunda 1988 yılında inşaat şantiyesi kuruldu ve altyapı yatırımları başlamış oldu. Bugün 2011 yılındayız. GOSB un müteşebbis heyet tarafından yönetilmesinin başlamasının üzerinden 26 yıl geçmiş.
 
Yoğun kuruluş ve şantiye yıllarında, müteşebbis heyette başkanlık yapan, kurucu valimiz İhsan Dede (Allah rahmet eylesin) ve bugün görev yapan Sayın valimiz Ercan Topaca dahil; bütün valilerimiz, ellerinden
geldiği kadar ve yoğun programlarının el verdiği oranda, OSB üst bürokrasisinin doğru bilgilendirme verileri çerçevesinde, ellerinden gelen en iyi hizmeti vermişlerdir. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde, sanayi ve ticaret odalarından gelen temsilcilerimize de teşekkürlerimizi sunuyoruz. GOSB’la ne ilgisi olduğunu bilmediğimiz, Bilişim Vakfı adlı kurumdan gelen temsilcilere de teşekkürlerimizi sunalım. Diğer taraftan, katılımcı sanayici kimliği ile müteşebbis heyet sistemi içinde GOSB’a hizmet etmiş olan ve şu anda hizmet eden sanayici kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. Onlar da kendi bildikleri doğrular yönünde,
Müteşebbis Heyet sisteminin elverdiği katılımcılık ve çoğulculuk imkânları ve anlayışı çerçevesinde, GOSB üst bürokrasisinin desteği oranında, başarılı olmaya çalıştılar ve çalışmaktadırlar.
 
Yönetimler ve yöneticiler degisiyor, sikâyetler bitmiyor
 
26 yıldan beri bölgemizi yöneten müteşebbis heyet sisteminde, içinde görev yapan insanlar değişiyor. Şantiye yılları ve sonrası, 21 yıl görev yapan müdür değişiyor. Onun yerine gelen müdür de değişiyor. 10 yıldır görev yapan sanayici arkadaşlarımız değişiyor. Heyet başkanı valiler değişiyor. TOBB alt kuruluşlarından gelen temsilciler değişiyor ama bölge yönetimi ilgili şikâyetler değişmiyor, bitmiyor.
 
Bu durumda, değişmeyenin ne olduğunu sorgulamamız gerekiyor. Değişmeyen tek şey, müteşebbis heyet sistemi… Bu sistem GOSB un yönetilmesi için artık bölgemize dar geliyor. Şantiye dönemi yönetimi için; katılımcı sanayici olmadığı duruma göre, sistem kurgulanmış. Katılımcı sanayiciyi dışlayan, onları önemsemeyen bir sistem... GOSB’un bir çakıl taşının bile parasını ödeyen sanayicimize, demokratik yönetim anlayışının en önemli ayağı çoğunluğa karşı, kendisinin sorumlu olduğunu içselleştirmeyen bir sistem. Bu sistem işletme aşamasındaki OSB’lerimizin yönetim sistemi olamaz. En önemli noksanlığı da bütçe noktasında… Yıllardan beri bölgemiz, proforma, fiktif ve torba bütçelerle yönetiliyor ve hala bu alışkanlıklar devam ediyor. Bu tip bütçeler ise israf ve keyfi yönetimin en büyük aracı oluyor.
 
Bütün bu olumsuzlukları bilen sanayi bakanlığımız, 2010 yılında OSB kanun ve yönetmenliğinde çok önemli değişiklikler yaptı. OSB’lerin müteşebbis heyet sisteminden, esas genel kurul sistemine geçişini hızlandırmak adına, GSM ruhsatı yerine, işletmelerimizin 2/3 çoğunluğunun yapı kullanma izni almasının, esas genel kurul toplamak için yeterli olduğu yönünde düzenlemeler yaptı. Hükümetimiz ve sanayi bakanlığımıza, demokratik, çoğulcu ve liberal ekonomi yönetiminin olmazsa olmaz kuralı, serbest girişimin ve sanayimizin, ülke kalkınmasının motoru olduğu anlayışı ile yaptığı değişikler adına, sanayi bakanımıza
ve bakanlık bürokrasine teşekkür ediyoruz.
 
En Önemli Sikinti Keyfi Bütçeler  
 
Modern işletme ve kuruluşların çağdaş yönetim bilgisine göre yönlendirilmesinin en önemli aracı, hedefleri olan bütçelerdir. GOSB’un 2011 yılı yatırım bütçesine bir bakalım;
 
 Yeni bir tırl parkı yapılacak, 2.000.000 TL harcanacak. Anadolu yakasının en büyük tır parkı bizde, bizim ve komşu OSB lerin servis minibüslerinin bedava otoparkı oldu, yine de boş. Bu otoparka zamanında 3.500.000 TL harcanmıştı. Otoparkımızı başka yere taşımak veya ikinci bir otopark yapmanın, bugün için hiç bir anlamı yok. Bu keyfilik, müteşebbis heyet sisteminin çoğulculuk ve sanayiciye danışma gibi bir
sorumluluğunun olmaması ile ilgili. Bu durum şantiye yıllarında anlayışla karşılanabilir. O yıllarda danışacak katılımcı sanayici bile bulamazsınız. Ama 2011 yılında durum farklı. 130 kadar katılımcı sanayici OSB’mizde üretim yapıyor. Bu işleri en az bizim kadar biliyorlar. Yatırım bütçemizi onlara danışmadan nasıl yapabiliriz?
Yatırım bütçemizi katılımcı sanayiciler ödüyor. O zaman onlara sormak lazım.
 
 GOSB’dal çalışanların günlük ihtiyaçlarına cevap verebilecek, boş zamanlarını keyifle geçirebilecekleri bir çekim merkezi yapılacak. Bu keyifli yaşam alanında hangi fonksiyonların olmasını istediğimiz soruluyor.
Bu cümleler bana ait değil GOSB un yaptığı anketin takdim cümlesidir. Bu cümlelerin neresini düzeltelim, bu anketin neresini düzeltelim?. Keyifli yaşam alanı diye soru sorunca, konu yanlış anlaşılıyor. Masaj salonu, bowling salonu, sauna ve hamam bile (% 7,8) isteyenler var. Biz buraya çalışmaya geliyoruz. Burada bulunduğumuz 10 saat boyunca boş zaman diyebileceğimiz yarım saatlik bir yemek paydosu yapıyoruz.
Akşamları da servislerimize binip, keyifli ve hoşça zaman geçirmek için doğruca evimize, ailelerimize ve dostlarımıza koşuyoruz. İş burada bitmiyor. Bu anket sonuçlarına göre 6.000.000 TL 2011 yılı yatırım bütçesine konulmuş. GOSB Meydan AVM Projesi adı altında bir alış veriş merkezi yapılmak isteniyor. Yanlış anket soruları ile doğru proje yapılabilir mi? Evet bankalar bölgesine bir proje lazım ama bu proje
butik AVM vizyonu ile olmaz. Bu projeleri, bütün katılımcı sanayicilerimizin bilgisine açmak görüşlerini almak gerekir. Demokratik süreçler biraz ağır işler ama sonuçları sağlam ve doğru kararlara gider. AVM’ler her gün 16 saat çalışan canlı organizmalar gibidir. Buralara 16 saat müşteri bulmak gerekir. Hesapsız kitapsız yapılan AVM’lerle ilgili şikayetler mahkemelere düşüyor. Bu konuları önceden bilgilendirilen sanayicilerimizle ve çoğulcu platformlarda tartışmak gerekir. Çok kapsamlı fizibilite hazırlanmalı. Arsamızın değeri, en azından kira değeri ve bu projeye harcanacak 4.820.000 USD’nin faiz getirisi bile dikkate alınmadan fizibilite hazırlanması çok yanlış. Duygularımızla projeler üretip, sonradan rasyonel hale getirmek için fizibilite yapmak gibi bir anlayış, bölgemize zarar verir.
 
Fizibilite özetine göre, GOSB Meydan AVM Projesine ayrılan 26.000 m2 arsa üzerine 6.591 m2 inşaat yapılacak. Bu inşaatın maliyeti 4.820.000 USD olarak fizibiliteye konmuş. Karşılığında 3.893 m2 kiralık alan elde edilecek deniyor. Aynı para ile Bankaların da bulunduğu toplam 120 dönüm alana (İki Ada) 20 misli büyük kiralık ve modüler alanlar yapılabilir. Bir Master plan kapsamında, etaplı olarak projelendirilebilir. Bu GOSB-Ada projesi, Bankalar, sosyal imkânlar, modüler ticaret alanları ve depolama alanlarını kapsar. Böylece yılda 4 ile 5 milyon USD gelir elde edilebilir. Buradan gelen gelirle, GOSB yönetim masrafları sanayicimize sıfır yansıtılır. Ve ülkemizin en ucuz elektriğini, suyunu ve doğal gazını OSB’mizde kurulu işletmelerimizin hizmetine sunarız. Hem de sosyal, kültürel ve eğitimsel sosyal sorumluluk projelerimizi bölgemiz ve Gebze için daha kapsamlı hale getirebiliriz.
 
Başka bir çözüm de Meydan AVM projesini özelleştirmek olabilir. AVM yapılmak üzere gerekli görülen 6600 m2 arsayı GOSB yönetimi bir guruba ihale ile kiralar. GOSB kirasını alır. Gerekirse GOSB ihaleyi alan o gurubun kiracısı olur. Belli sosyal imkânları gerekirse orada konumlandırır. Bir tek projenin peşine takılıp gidemeyiz. Sonuçta, Alternatifli projeler bazında, çoğulcu bir anlayışla bu projelerin parasını ödeyecek olan katılımcı sanayicimize sorulmasını sağlamamız ve yeniden değerlendirmemiz gerekir.
 
Kimsenin kendi birikimini, nereye ve nasıl harcayacağına (yatıracağına) karışmıyoruz, karışamayız. Burada konuştuğumuz GOSB’un birikimi ve geleceği. Bu birikimin nereye ve nasıl harcanacağına her GOSB sanayicisi karışır. Karışmasını ve sürece katılımını teşvik etmemiz gerekir.
 
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Derneği yöneticileri olarak bu yatırımları görüştük. Konunun çoğulcu bir anlayışla yeniden değerlendirilmesi için GOSB yönetim kuruluna yazı ile başvurma kararı aldık. Doğrudan demokrasi ile yönetilen GOSB yolunda, bütün katılımcı sanayicilerimizle birlikte yürüyüşümüzün kaldırım taşlarından olan bu konuya, bütün sanayici arkadaşlarımızın hassas olduklarını ve özen göstereceklerini biliyoruz.
 
Sosyal ve kültürel sorumluluk kapsamında yapmamız gereken önemli ödevlerimiz var; spor tesisi, kreş, okulumuzun noksanları ve bölge ile entegrasyonu, sağlık ve iş güvenliği, dini tesis birimi gibi çalışanlarımıza karşı ödevimiz olan bu imkânları, AVM vizyonlu pahalı projeleri ile çözmek yerine. Bu sosyal projelerimizin yatırım ve işletme masraflarını karşılayacak kapsamlı projeleri, eş zamanlı olarak hayata geçirmemiz lazım. Bunun için ortak akıl ve çoğulculuk anlamında birlikteliğimizi sağlamak lazım. Demokratik toplum olmanın ana ayağı olan çoğulculuk, katılımcılık ve şeffaflığı sağlamak çok önemli.
 
Evet, GOSB çalışanlarının ve işletmelerimizin acil ihtiyaçları vardır, bunlar anket yapılarak sorulabilir ama doğru sorular sorarak bu anketi yapmak lazım. Bu konuları aslında anket uzmanları iyi bilir. Sosyal sorumluluk ödevimiz olan projeler için anketlerden cevap beklemek, doğru bir yaklaşım olamaz. Anket sonuçlarına baktığımızda, sorulan soruya uygun olarak, keyifli yaşam alanları, ön sıralarda yer alırken, sosyal sorumluluklarımız ve ödevlerimiz alt sıralarda. Bu anket sonuçlarına bakarak bu sorumluklarımızı ve ödevlerimizi yerine getirmeyecek miyiz? Bu anketörler, bize doğru sorular sorsalardı, bizim cevaplarımız aşağıdaki gibi olurdu.
 
 Kapalı sporn salonu ve halı futbol sahasına acil gereksinim var. Hem okulumuz için hem de çalışanlarımız için. Arsası on yıl önce imar planlarımıza işlenmiş. Sosyal sorumluluk ödevimiz.
 
 Modern bir Ortak Saglik ve Güvenlik Birimi’ne ihtiyacimiz var.
 
“Hastanen olarak başlayan ve yarım kalan tesisi 1.200.000 TL ödeyerek geri aldık. Bir yıldan fazla, kaderine terk edilmiş ve bitmemiş bir inşaat durumunda (bize geçişi altı ay). Burası basit bir iç tasarım tadilatı ile kreş, iş güvenliği ve sağlık birimi ve GOSB’un eğitim, kültür ve sosyal aktivite tesisleri olarak değerlendirilebilir. Tembelova bölgemiz ile birlikte GOSB merkez binası belli aktiveler ve yönetim birimleri için artık yetersiz kalıyor. Bu konuları konuşmamız gerekir” derdik.
 
“ Sosyal ven kültürel bir sorumluluk projesi olarak dini tesis ihtiyacımız var” derdik. “GOSB bütçesi dışında arsa tahsisi bazında çözüm mümkün” derdik. (Arsası on yıl önce imar planlarımıza işlenmiş)
 
Çözüm Dogrudan demokrasi Yönetimi ve “Esas Genel Kurul”
 
GOSB Yönetim kurulunu oluşturan arkadaşların, demokratik tavır ve sağduyularına inanıyoruz. GOSB meydan projesi ve AVM yatırımı için, en az üç adet avan proje ve ön fizibilite, alternatifli olarak katılımcıya sunulmadan, bunlardan birisi için sanayicimizin onayı alınmadan, projesi ve kuruşlu ihale dosyası olmadan, otopark ve bankalar bölgesi (AVM) için yatırım bütçesinde öngörülen 8 000 000 TL harcamayı yapmamalarını rica ediyoruz. Bu projeleri çoğulcu bir anlayışla, bizim bir tanesini önerdiğimiz gibi, alternatif projeler bazında, yeniden değerlendirmelerini istiyor veya bu hazırlıkları temmuz ayında yapmayı umduğumuz esas genel kurula sunmamız gerekir diyoruz.
 
GOSBSAD seçimlerinde söz verdik; Demokrasiyi sizler kadar biliyoruz ama tutku derecesinde yaşamak ve yaşatmak istiyoruz dedik. Bu sözümüzü unutmuyoruz! Çağdaş toplum olmak için gerekli olan demokratik tartışmaların sağlıklı olması için hoşgörü ve toleranslı olmalıyız. Bu tartışmalarda bizim dediğimiz olmadığı zaman bunu bir şeref ve onur düellosu olarak algılamamak gerekir. Konuyu kişiselleştirmemek daha da gerekli bir tavırdır. Demokrasiyi içselleştirmek adına yolumuza devam ediyoruz ve edeceğiz. Çoğulculuktan korkmamak lazım... Güzel Türkçemizde maalesef demokrasi karşıtı söylemler halen geçerli. Hepimiz bu söylemlerle büyüdük. “Nerde çokluk orda bolluk” veya “Her kafadan bir ses çıkıyor” gibi. İlk aklıma gelenler.
Siz de birkaç tane hatırlayabilirsiniz.
 
Bırakalım çokluk olsun, çok ses çıksın, demokrasi içselleşsin. Projeler sorgulansın. Bunlar önümüzdeki esas genel kurullarımızın güzellikleri olsun.
 
Başka bir konu ise; “Valilerimiz müteşebbis heyetimizin başında olursa, devletle, yönetimle işlerimiz daha çabuk ve hızlı bir şekilde halledilir” görüşü. Bu eski zamanlara, kapalı toplumlara ve kapalı kapılar ardında
iş yapma dönemlerine ait bir dünya görüşü (paradigma). Şeffaf ve demokratik toplumlarda devlet ve ülke yönetimi, hizmetlerini ayırım yapmadan herkese eşit olarak götürmek durumunda… Diğer taraftan valilerimizin yönetimde olmamaları durumunda bölgeye iyi hizmet vermeyeceklerini düşünmek, onlara büyük haksızlık olur. Biz OSB’lerimizde ne yapıyoruz? Üretim yapıyoruz. İhracat yapıyoruz. İstihdam sağlıyoruz. Vergi üretiyoruz. İş ve aş üretiyoruz. Ülke refahı kalkınması için çalışıyoruz. Yani milletimizin hizmetindeyiz. Avrupa ülkeleri, bize boşuna; Avrupa’nın Çinlileri Türklerdir demiyor. Devletimiz ve onun yöneticileri de bu bayrağı en iyi şekilde taşıyabilmemiz için gözümüzün içine bakıyor, bizi gözü gibi kolluyor. Diğer taraftan, Sn. valilerimiz o kadar yoğun çalışma temposu içindeler ki, bir sivil toplum kuruluşu faaliyeti olan müteşebbis heyet toplantılarına katılabilmek için önemli fedakârlıklarda bulunuyorlar. Bazen de bu toplantıların ertelenmesi zorunda kalınıyor. Korkmayalım, her OSB toplantılarımıza katılarak zaman harcamak yerine, gerektiği durumda, bize daha çok zaman ayırabilecek ve daha çok destek olacaklardır. Başbakanımızın dediği gibi, biz milletimizin bir parçasıyız ve onların hizmetkârıyız. Valilerimizde, milletimizin hizmetkârı…
 
Değerli sanayici arkadaşlarım! Yukarıda yazdığım problemli ve keyfi bütçelerden yönetimdeki arkadaşların ihmali ve kusuru yok. Bu, mevcut yönetim sistemin kusuru… Kusur OSB’mize artık dar gelen, şantiye ve kuruluş dönemi yönetim sistemi olan, müteşebbis heyet sisteminde…
 
Rasyonel ve çoğulcu yönetilen bir GOSB için, işletme dönemi yönetimi olan, esas genel kurul yönetimimizi önümüzdeki temmuz ayındaki seçimlerde, gerçekleştirmek gerekiyor.
 
Esas genel kurulumuzu yapabilmek adına; GOSB Müteşebbis heyetinde bizi temsil eden arkadaşlarımızın bu misyona sahip çıkıp, destek olacaklarını biliyoruz. Bu konuda GOSB üst yönetim bürokrasisine önemli görevler düşüyor. Sanayi odaklı hizmet anlayışı ile yapı kullanma izni aşamasındaki firmalarımızın sorunlarını çözmeleri gerekir. Masa başında evrak beklemeden, sahaya inmeleri gerekir. Bu misyonu bir zaman planlaması ile takip etmeleri gerekir.
 
Yirmi altı yıl sonra bile, GOSB kuruluş yılları düzeninde, şantiye düzeninde, yönetilsin demek, katılımcı sanayicinin yasal haklarına dayalı, demokratik sivil toplum kuruluşu olarak örgütlenip kendisini rasyonel yönetmesine engel olmak anlamına gelir. Böyle bir keyfi yaklaşım, bilerek veya bilmeyerek, GOSB’a zarar vermek demektir. Bu yükün altından kimse kalkamaz.
 
OSB Kanun ve Yönetmenliği de Esas Genel Kurulu İşaret Ediyor
 
OSB kanun ve yönetmenliğimiz, OSB yönetimi konusunda çok net. Serbest girişime ve ekonomik kalkınmamızın sivil girişimcilerimiz ve sanayicilerimiz eliyle olacağına inanan bir vizyon ile hazırlanmış. Peki neden ilgili kanun ve yönetmenliğimiz, sanayi bölgelerinin esas genel kurul Yönetimine bir an önce geçmesini istiyor. Bunun çok rasyonel sebepleri var. Bunları aşağıda maddeler olarak bilginize sunuyorum.
 
 Doğrudanl demokratik ve çoğulcu yönetim ile bölgelerimiz yönetilecek. Bunun anlamı, katılımcı sanayicilerin oluşturduğu genel kurul, müteşebbis heyetin yerini alacak, tek yetkili onay makamı olacak.
 
 OSB’lerimizil oluşturan katılımcı sanayiciler olarak toplanacak; Bütün yatırım kararlarını, belirleyeceğimiz miktar ve rutin harcamalar dışındaki harcama kararlarını, menkul ve gayrimenkullerimizin nasıl değerlendirileceğini, genel kurulumuzda belirleyeceğiz, bu kararları bütçeleyeceğiz ve yine biz genel kurul olarak onaylayacağız.
 
 Biziml onayladığımız bu bütçelerin hedefleri olacak. Örneğin; Gebze Organize Sanayi Bölgesi yönetim giderlerinin %22 si elektrik faturalarımıza yükleniyor. Genel kurul olarak bu yükün üç yıl içinde sıfırlanmasını isteyebileceğiz ve bu mümkün olacak.
 
 Örneğin, birl yılda sürse on yılda sürse, GOSB yönetim masraflarının katılımcı sanayilere sıfır yansıtılmasını bütçelerimize hedef olarak koyacağız ve bu mümkün olacak.
 
 Gerçekl verilere dayanan, hedefleri olan, çağdaş yönetim anlayışının en önemli enstrümanı genel kurul onaylı bütçelerle yönetim anlayışı bölgelerimize gelecek.
 
 Proforma,l fiktif, torba ve keyfi bütçeler yerine, gerçek ve hedefleri olan bütçelerle yönetileceğiz.
 
 En önemlisil gider ve gelirlerini sanayicimizin ödediği bu bütçeleri, katılımcı sanayiciler onaylayacak ve denetleyecek.
 
 Bizil yönetenlerin eline bu gerçek bütçeleri bir yol haritası olarak vereceğiz. Genel kurulumuzda her yıl bu bütçelere göre, bizi yönetenlere hesap soracağız. Bu durumda, GOSB yönetimine kimi seçersek seçelim, bütçe verileri ile seçilenleri denetlememiz mümkün olacak. Onayladığımız bütçe hedeflerinin neresindeler, genel kurulun talimatları tam olarak yerine getirilmiş mi?, Yönetimin başarılı olup olmadığını,
bütçe sonuçlarına göre yani somut verilere göre her bütçe yılında denetleyeceğiz.
 
 İçimiz rahatl olacak… GOSB’un menkul ve gayrimenkulleri bizim onayladığımız bütçeye göre yönetiliyor, keyfi yönetim kaygımız yok. Varlıklarımızı biz yönetiyoruz. Doğrudan demokrasi ve gerçek çoğulcu sistem
olan, esas genel kurul ve onun onayladığı yönetim kurulu yönetiyor. Gebze Organize Sanayi Bölgesine ve zamanı geldiğinde, bütün OSB’lerimize hayırlı olsun.
 
Bu yazdıklarımız OSB kanun ve yönetmenliğinin emirleri, hayal değil, kurgu değil.
 
Çok geç olmadan esas genel kurulumuzu toplayalım. Kendi bölgemizi kendimiz yönetelim!
 
Esas genel kurulumuzun toplanması konusu bölgemiz için tarihsel ve önemli bir dönüm noktasıdır. Temmuz ayına kadar bu işin başarılması, tamamen bu yönetim kurulunun başarısı olarak hatırlanacaktır ve takdir edilecektir.
 
Bu başarı için, yedi adet sanayi kuruluşumuzun yapı kullanma izinlerini tamamlaması gerekiyor. Yukarıda yazdığımız gibi, bölge yönetimi üst bürokrasisinin, sanayi odaklı hizmet anlayışı ile bu işletmelerimize destek olması lazım.
 
Bürokratik ve kırtasiye engellerini Temmuz ayına kadar aşamaz ve esas genel kurul olarak toplanamazsak, korkmayalım. Dünyanın sonu değil. Müteşebbis heyete üye seçme genel kurulu olarak toplanırız. Bu genel kurulda bütçe ve diğer önemli konuları konuşmamız OSB yasası gereği mümkün
olmasa bile müteşebbis heyet sistemine yeni seçilen arkadaşlarımız birkaç ay sonra olsa da esas genel kurul olarak toplanır. GOSB yoluna devam eder.
 
Değerli Katılımcı sanayiciler! Her şey yoluna girecek. Her şey vakti ve zamanı geldiğinde olur. Değişimin,
gelişmenin önünde duramayız. Endişe edecek ve korkacak bir şey yok. Korkmamız gereken tek şey, korkunun kendisi.
 
Vizyon, akıl gözüyle geleceği görmektir. Fiziksel olarak var olmasalar da gerçektirler.
 
Tüm OSB’li okurlarımızı saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.