Özet: Faktoring sözleşmesi ile mal veya hizmet satışından doğan ve fatura ile belgelenen alacaklar ile mal veya hizmet satışına bağlı doğacak alacakları devir alan, faktoring şirketinin müşterisine sağladığı parasal destektir. Yani bir şirketin doğmuş veya doğması kesinleşmiş alacaklarını bir finans şirketine satarak kaynak yaratmasıdır.  

Faktoring, firmaların mal ve hizmet satışlarından doğan yurt içi ve yurt dışı vadeli alacaklarının faktoring şirketi tarafından temlik alınarak garanti, alacak ve tahsilât yönetimi, finansman hizmetlerinin bir arada sunulduğu komple bir finansman yöntemidir.

1-Finansman sözleşmesi:

             Faktoring sözleşmesinin yazılı şekilde düzenlenmesi zorunludur. Finansman sözleşmesi, her türlü mal veya hizmet alımının, malı veya hizmeti satın alan gerçek veya tüzel kişinin nam ve hesabına mal veya hizmetin teslim veya temini ile birlikte doğrudan satıcıya ödeme yapılması suretiyle kredilendirilmesini temin eden sözleşmelerdir. Kredi geri ödemeleri, adına kredi açılan kişi veya şirket tarafından finansman şirketlerine yapılır.  Finansman şirketlerinin, kredilendirecekleri mal veya hizmetleri temin eden satıcılarla önceden yazılı şekilde genel bir sözleşme yapmaları zorunludur.

            Faktoring sözleşmesi ile alacağın takibi ve tahsili güvenceye bağlanmaktadır. Ayrıca alacağın ödenmeme riskine karşı yüzde 100 garanti edilmesi sağlanmaktadır. Alacak tutarının belli bir oranının vadesinden önce ödenmesi suretiyle kişi veya şirkete kaynak yaratılmaktadır. Kısaca ticari işletmelerin kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir finansman aracıdır.

2-Yasal tanımlar:

*Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği:

6361 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden sonra kurulmuş, tüzel kişiliğe sahip ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. Faktoring ve finansal kiralama şirketleri faaliyet izni aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliğine üye olmak zorundadırlar.

*Birliğin görev ve yetkileri:

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği, faktoring mesleğinin gelişmesini sağlamak,  birlik üyelerinin,  birlik ve dayanışmasını artırmak, eğitim, tanıtım ve araştırma faaliyetlerinde bulunmakla görevlidir.  Ayrıca faktoring meslek ilkelerini belirlemek suretiyle üyelerin, birlik ve mesleğin gerektirdiği disiplin içinde ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmalarını sağlamakla yükümlüdür.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği, birlik üyesi olan kuruluşların uyması gereken meslek ilkeleri ve standartlarını belirleyen çalışmalar yapmakla yükümlüdür.  Yasal olarak alınan kararları ve kurumca alınması istenilen tedbirleri üyelerine duyurmak zorundadır.  Birlik üyeleri arasında haksız rekabeti önlemek için gerekli her türlü tedbiri almak ve uygulamakla yükümlüdür. Birlik üyelerinin ilanlarında ve reklamlarında uyacakları esas ve şartları tür, şekil, nitelik ve miktarı itibarıyla tespit etmek, üyelerinin ortak çıkarlarını ilgilendiren konularda yönetim kurulu kararına dayanarak dava açmak, üyeleri arasında ortak projelere ilişkin iş birliğini temin etmek ve yasada sayılan diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

2-Organların seçimi:

Birlik organ seçimleri yasada öngörülen esaslar çerçevesinde gizli oyla ve yargı gözetimi altında gerçekleştirilir.  Oy verme işlemi gizli oy, açık sayım ilkelerine göre yapılır. Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip seçim sandık kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Tutanağın düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçimlere yapılacak her türlü itiraz yargıç tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır.

3-Merkezî fatura kaydı:

Faktoring şirketleri ile bankalar, fatura bilgileri de dâhil olmak üzere devir aldıkları alacaklarla ilgili tüm bilgileri Risk Merkezinde toplarlar. Bu bilgileri birlik üyesi olan şirketlerle paylaşırlar.

4-Faktoring ile banka kredisi arasında ki fark: 

Nakit ihtiyacı, küçük büyük her firmanın günlük sorunudur. Bu sorun firmaları farklı çözüm arayışlarına iten bir durumdur. Banka kredisi olsun faktoring olsun, nakit ihtiyacı olan firmaların ihtiyaçlarını giderme konusunda iki önemli araçtır. Ancak bu iki seçenek arasında önemli farklar vardır. Faktoring, işletmelerin en önemli varlıkları olan alacaklarını, en iyi şekilde değerlendirmeye çalışır. Alacakları vadesinden önce değerlendirerek finansman kaynağı sağlar. Bu nedenle finansmanın vadesi ve tutarı da, alacaklarla paralel yürür. Maliyetler kontrol altında tutulur. Vadeli alacaklar varken finansman açığı banka kredisiyle kapatılmaya çalışılırsa alacaklı kimliğinin yanına borçlu kimliği de eklenir. Faktoring sisteminde ise alacaklı kimliği korunmakta ve faturalı alacak nakde çevrilerek ticari işletmeye finansman desteği sağlanmaktadır. Banka kredisi ile sağlanan para için daha fazla faiz ödenir. Faktoringde ise bir ticari işletme kendi alacağını daha düşük bir bedelle tahsil edebilir.

5-İdari para cezaları ve kapatma:

Kurul kararıyla ve gerekçesi belirtilmek suretiyle şirketlere yasaya aykırılık hâlinde miktarı yasada belirlenen para cezaları uygulanır. Kurul kararıyla ve gerekçesi belirtilmek suretiyle alınan kararlara, çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere rağmen,  talimatlara uyulmaması hâlinde, ilgili şirketin savunması alındıktan sonra kurumun talebi üzerine yasaya aykırı davranan faktoring şirketi valiliklerce geçici veya sürekli olarak kapatılır.

6-Suçlar ve cezalar:

İzinsiz faktoring faaliyetinde bulunmak ve yasaya göre alınması gereken izinleri almadan finansal kiralama, faktoring ve finansman faaliyetlerinde bulunan kişiler, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Bu suçun tüzel kişi tarafından işlenmesi halinde tüzel kişi hakkında tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. Ayrıca, bu suçun bir iş yerinde işlenmesi hâlinde bu iş yerlerinin bir aydan bir yıla kadar, tekrarı hâlinde ise sürekli olarak kapatılmasına karar verilebilir.

Yasaya göre alınması gereken izinleri almaksızın ticaret unvanlarında, her türlü belge, ilan ve reklamlarında veya kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda şirket gibi faaliyet gösterdikleri izlenimini uyandıracak söz ve deyimleri kullanan kişiler, üç aydan bir yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, bu iş yerlerinin bir aydan bir yıla kadar, tekrarı hâlinde ise sürekli olarak kapatılmasına karar verilebilir.

İzinsiz faaliyette bulunan ve kamuoyunu yanıltan kişiler hakkında Cumhuriyet savcılığının talebi üzerine, sulh ceza hâkimliğince, iş yerlerinin faaliyetleri ve reklamları geçici olarak durdurulur, ilanları toplatılır. Bu tedbirler, hâkim kararıyla kaldırılıncaya kadar devam eder. Bu kararlara karşı itiraz yolu açıktır.

Yetkili merciler ile denetim görevlilerince istenen bilgi ve belgeleri vermemek ve görevlerini yapmalarını engellemek ayrıca suç teşkil eder ve ilgililer cezalandırılır.

7-Gerçeğe aykırı beyanda bulunmak:

Şirketin yasada gösterilen merciler ile denetim görevlilerine ve mahkemelere verdiği veya yayımladığı belgelerdeki gerçeğe aykırı beyanlarından dolayı, bunları ve bunların düzenlenmesine esas teşkil eden her türlü belgeleri imza edenler de hapis ve bin beş yüz günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.

8-Faaliyet İzninin İptali:

Bir şirketin faaliyet izni,

*Faaliyet izninin alınmasını müteakip bir yıl içinde faaliyete geçilmemesi,

* Faaliyet izninin alındığı tarihten itibaren bir ay içinde Birliğe üye olunmaması ve bu

 yükümlülüğün kurum tarafından yapılan uyarıdan itibaren bir hafta içinde yerine

 getirilmemesi,

* Adres değişikliğinin süresi içinde kuruma bildirilmemesi ve yapılan yasal tebligata

  rağmen adresinde bulunulmaması,

* Faaliyetlere kesintisiz bir yıl süre ile ara verilmesi, hâllerinden herhangi birinin

 gerçekleşmesi durumunda, kurulun en az beş üyesinin aynı yöndeki oyuyla alınan

 kararla iptal edilir.

 Faaliyet izninin iptaline ilişkin karar ilgili şirkete bildirilir ve Resmî Gazetede yayımlanır. İptal kararının Resmî Gazetede yayımlanması ilgililere yapılacak tebligat hükmündedir. Faaliyet izni iptal edilen şirketin, faaliyetlerini derhâl durdurması ve iptal tarihinden itibaren üç ay içinde genel kurulunu toplayarak, şirket konusu ve unvanını değiştirmek veya tasfiye işlemlerini başlatmak üzere karar alması zorunludur.

9-Sonuç:

         Günlük yaşamımıza girmiş olan ve adı sıkça duyulan faktoring işlemleri bir tür kredi işlemi olup,  ticari işletmelerin alacaklarını bir finans şirketine devretmek suretiyle işletmeye kaynak yaratmalarıdır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.