GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜNE GAZİ TEKNOPARK İMZASI

Yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik kültürünün gelişmesini sağlayacak üniversite-sanayi iş birliği mekanizmaları geliştiren Gazi Teknopark, genç girişimcilerin TÜBİTAK BİGG Programı’ndan yararlanarak şirketleşmelerine katkıda bulunuyor

GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜNE GAZİ TEKNOPARK İMZASI

Yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik kültürünün gelişmesini sağlayacak üniversite-sanayi iş birliği mekanizmaları geliştiren Gazi Teknopark, genç girişimcilerin TÜBİTAK BİGG Programı’ndan yararlanarak şirketleşmelerine katkıda bulunuyor

15 Şubat 2018 Perşembe 08:51
GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜNE GAZİ TEKNOPARK İMZASI

CAMİANIN ÖNCÜLERİNDEN

Firmaları, ihracat rakamları ve sağladığı istihdamla Türkiye’nin en önemli teknoparkları arasında yer alan Gazi Teknopark, genç girişimcilere verdiği destekle de inovasyon camiasında öne çıkıyor. TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim (BİGG) Destekleme Programı kapsamında Türkiye’deki 20 uygulayıcı kuruluştan biri olan Gazi Teknopark, 2017 yılında yüzde 80’lerde başarı oranı yakalayarak en başarılı uygulayıcı kuruluşları arasına girdi. Gazi Teknopark tarafından Ege Teknopark iş birliğinde yürütülen BİGG Anahtar Programı’nda, 26 girişimci toplamda 3 milyon 900 bin liralık TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi desteğine sahip oldu. Sanayi Gazetesine değerlendirmelerde bulunan Gazi Teknopark Genel Müdürü S. Tuğrul İmer, bölgelerinin sağladığı destekler, yatırım planları ve sunduğu avantajlar hakkında bilgi verdi.

200’E YAKIN PROJE

Teknoparkınız hakkında bilgilendirmede bulunabilir misiniz?

Gazi Üniversitesinin desteği ve büyük ortaklığı ile 2007 yılında kurulan Gazi Teknopark, 2008 yılında faaliyetine başladı. Oldukça hızlı bir gelişim göstererek Türkiye’nin önde gelen teknoparkları arasında yerini alan Gazi Teknopark, Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesindeki yaklaşık 59 bin metrekarelik bir alanda faaliyetlerini sürdürüyor. Bu alanda yer alan 20 bin metrekareye yakın kapalı alanda tam doluluğa yakın faaliyet gösteren teknoparkımızda, halen 100’ün üzerinde firma ve bine yakın personel ile 200’e yakın Ar-Ge projesi yürütülüyor.

İŞ MODELİ KURGULANIYOR

Yürüttüğünüz BİGG Anahtar Programı hangi alanlarda destek sağlıyor?

BİGG-Anahtar, Gazi Teknopark tarafından TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 1. Aşama hizmetlerinin yürütüldüğü girişimcilik programıdır. Programda girişimciler eğitim ve mentorluk döneminde, iş modelini, ekibini doğru bir şekilde kurgulamayı ve pazarı tanımlayıp geliştirmeyi öğrenirler. Bu süreçte teknik mentorlar da girişimcilere biryandan iş fikirlerinin teknik açıdan doğrulanması ve geliştirilmesi konusunda destek verirler. Programın sonunda sunum eğitimi ve mentorluğu da alan girişimcilerden TÜBİTAK 1512 programına başvurmaya uygun yeterlilikte görülenlerin TÜBİTAK’a başvurusu iletilir. TÜBİTAK tarafından kabul edilen iş fikirleri, 150 bin TL’lik hibe desteğine hak kazanır.

3,9 MİLYONLUK DESTEK

Bu kapsamda sunduğunuz destek tutarı nedir?

TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim Destekleme Programı kapsamında Türkiye’deki 20 uygulayıcı kuruluştan biri olan Gazi Teknopark, 2017 yılının toplamında yüzde 80’lerde başarı oranı yakalayarak en başarılı uygulayıcı kuruluşlardan biri oldu. Gazi Teknopark tarafından Ege Teknopark iş birliğinde yürütülen BİGG Anahtar Programı’nda 26 girişimci, toplamda 3 milyon 900 bin TL’lik TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi desteğine sahip oldu.

HER SEKTÖRDEN FİRMA

Teknoparkınızdaki firmalar ağırlıklı olarak hangi sektörlere yönelik üretim yapıyor?

Gazi Teknopark’ın kuruluşundan itibaren zamanla firma çeşitliği arttı, firmalarımızın ölçeği büyüdü. Gazi Teknoparkta ağırlıklı olarak yazılım, elektronik gibi alanlarda yapılan Ar-Ge çalışmaları yürütülmekle birlikte enerji-çevre teknolojileri ile medikal-biyomedikal teknolojiler de öne çıkmaya başlayan alanlar arasında.

TEKNOKENT GENİŞLEYECEK

İleriye dönük hedefleriniz, plan ve projeleriniz nelerdir?

Gazi Teknoparkın tam doluluğa ulaşmış olması ve halen yeni firma taleplerinin olması, bölgede bulunan büyümek isteyen firmaların alan talepleri gibi nedenlerle mevcut teknopark alanın genişletilmesi ve genişletilen alanda yeni bina inşaatının yapılması, bu sayede daha fazla girişimciye, daha fazla teknoloji geliştiren firmaya hizmet verilmesi planlanıyor. Bununla birlikte, firmalarımızın ulusal/uluslararası alanda ticarileşmesine yönelik çalışmalarımızı hızlandırmayı hedefliyoruz. Gazi Teknopark firmaları ile yerli çatı kuruluşları bir araya getirerek iş birliği olanağı sağladığımız çalıştaylarımızı 2018 yılında bir marka haline getirerek daha yoğun hale getirmeyi planıyoruz. Ayrıca bilişim firmalarımızın uluslararasılaşma sürecine destek veren Gazi Bilişim Kümesi’ni firma sayısını artırarak yeniden yapılandıracağız.

150 GİRİŞİMCİYE EĞİTİM

Gazi Teknopark, yılda kaç girişimciye destek veriyor?

Özellikle ön kuluçka ve kuluçka aşamasındaki girişimciler en büyük zorlukları, iş fikrinin olgunlaştırılması ve ticarileştirilmesi sürecinde yaşıyor, en fazla desteğe de bu dönemlerde ihtiyaç duyuyor.

Teknopark olarak özellikle erken aşama girişim seviyesinde yıllık 110-150 girişimciye eğitim ve mentorluklarla destek veriliyor. Özellikle ön kuluçka ve kuluçka seviyesindeki girişimcilerin, fikir/konsept planlamasının yanında eş zamanlı olarak ön prototip tasarımı ve üretimi, konsept ispatı, laboratuvar/atölye ölçümleri ve ispatları hatta fikirlerini ticari prototip seviyesine kadar çıkarabilecekleri süreç, teknik ve ticari mentorluklarla destekleniyor.

KÜMELENME REHBERLİĞİ

Kümelenme faaliyetleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Seviye olarak daha olgun Ar-Ge firmaları ise en fazla ticarileşme ve uluslarasılaşma kısmında desteğe ihtiyaç duyuyor. Gazi Teknopark çatısı altında yer alan 21 bilişim firması ile Mayıs 2015’te uluslararasılaşma çalışmalarına başlayan Gazi Bilişim Kümesi bu süreç içerisinde eğitim, danışmanlık ve yurt dışı pazarlama faaliyetleri ile bilişim teknolojileri ihracatında firmaların büyük yol almasını sağlayarak önemli bir rol oynadı. Yurt dışı pazarlama faaliyetlerinin planlanmasından gerçekleştirilmesine kadarki tüm süreç boyunca firmalar ile birebir gerçekleştirilen yakın çalışmalar, faaliyetin gerçekleştirildiği bölgelerdeki yerel danışmanların seçimi, eğitim ve pazarlama faaliyetlerinin bir bütünlük içerisinde yürütülmesi ve kümelenme kültürünün kurumsal bir kimlik haline gelmesi bu başarıya ulaşmada büyük rol oynadı.

İHRACAT YÜZDE 120 ARTTI

Kümenin ihracat rakamlarına katkısı ne oldu?

Gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda küme ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 120 artış gösterirken, küme firmaları içerisinde ihracat yapan firma sayımız yüzde 300 artış gösterdi. Firmalarımız, pazarlama faaliyetleri süresince gerçekleştirdikleri B2B ve yatırımcı görüşmeleri ile ülkemiz ihracatına ve rekabet gücüne önemli katkılar sağlayacak adımlar attılar.

Gazi Bilişim Kümesi, Ekonomi Bakanlığı tarafından halen sürdürülen 186 UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi) projesi arasından “Pazara Giriş ve Pazar Çeşitlendirme” alanında en iyi uygulama örneği olarak seçilen 5 projeden biri oldu. Ekonomi Bakanlığı tarafından en iyi uygulama örneklerinden biri olarak seçilen projemiz “İyi Uygulama Örneği” ödülüne layık görüldü.

BÜYÜME PROJESİ VAR

Teknopark olarak gereksinimleriniz nelerdir?

Gazi Teknopark olarak, tecrübeli ekibimizle uzun zamandır tam dolulukta faaliyet gösteriyoruz. Gazi Teknoparkta yıllar önce kurulan ve şimdi çok yüksek cirolara ulaşan firmalarımız var. Bu doğrultuda hem firmalarımızın büyüme taleplerini karşılayabilmek, hem de dışardan gelen talepleri de karşılayarak daha fazla firmaya hizmet verebilmek adına büyüme projeleri hazırlıyoruz. Büyüme ihtiyacımızı karşılayabilmek için, Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesinde bulunan arazimiz için halen çeşitli kurumlarla yatırım görüşmelerimiz sürüyor. Tabii ki bir yandan büyümenin gerektirdiği nitelikli insan gücü ihtiyacını da karşılamamız gerekiyor.

“İŞ BİRLİKLERİ ARTMALI”

Sizce ülkemizde teknoparkların gelişimi nasıldır ve ne tür projeler kalkınmayı hızlandıracaktır?

Ülkemizde girişimcilik bilincinin henüz son yıllarda artmaya başladığı bilinen bir gerçek. Dolayısıyla ekosistemin sahip olduğu bilgi ve tecrübe yavaş yavaş artıyor. Gazi Teknopark olarak Ar-Ge firmalarının sahip olduğu tecrübe ve yetkinliği, kamu ve çatı kuruluşların ihtiyaçlarıyla eşleştirerek yaptığımız iş birliği çalıştayları, bir yandan yerli ve milli teknolojinin geliştirilmesine katkı sağlarken, diğer yandan Ar-Ge firmalarımızın da büyümesine yardımcı oluyor. Bu çalıştaylar ile çatı kurumların Ar-Ge projelerindeki teknik ihtiyaçlarıyla, firmalarımızın yetkinliklerini eşleştirerek, iş birliği sağlanmasına aracı oluyoruz. 2017 yılında ASELSAN, NETAŞ gibi çatı kurumlarla Ar-Ge firmalarımızı bir araya getirerek yaptığımız iş birliği çalıştaylarına, 2018 yılında daha yoğun bir şekilde devam ederek hem milli teknolojiler üretilmesine, hem de teknopark firmalarının güçlenmesine daha fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ülkemizdeki teknoparklar da özellikle öncelikli alanlarda proje üreten firmaları destekleyerek, bu firmaların sahip olduğu yetkinliklerin doğru noktalara ulaşmasını sağlayıp iş birliklerini artırarak kısa sürede hızla büyüyen teknoloji geliştirme bölgeleri haline gelecektir. İlk başta Silikon Vadisi’nden esinlenilerek dünyada yayılan teknoloji geliştirme bölgesi kültürünün, Türkiye’de de zaman içerisinde muazzam sonuçlar veren bir ekosistem olacağına inanıyorum.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.